Dünya Gazetesi tekzip

Dünya Süper Veb Ofset A.Ş. tarafından; www.medyatava.com sitesinde yayımlanan haber içeriğinin 5651 sayılı yasaya istinaden yayından kaldırılması ve tekzip talebidir.

Google Haberlere Abone ol
Dünya Gazetesi tekzip

TALEP SAHİBİ         : 1- Dünya Süper Veb Ofset A.Ş.

                                      2- Didem Demirkent

 

VEKİLİ                      : Av. Burak ALP

                                     Barbaros Mah. Ardıç Sok. Varyap Meriden Plaza C Blok

                                     Kat 36 Daire 249 Ataşehir/İstanbul

 

MUHATAP                : Güzel Şeyler Organizasyon ve Yapım Hizmetleri A.Ş.

                                     Yetkilisi Cem Semercioğlu

 ( www.medyatava.com internet haber sitesi sorumlusu)

 Hüseyin Ağa Mah. İstiklal Cad. Halep Pasajı Kat 6 Daire 66

 Beyoğlu/İstanbul

 

T.KONUSU               : www.medyatava.com sitesinde yayımlanan haber içeriğinin 5651 sayılı yasaya istinaden yayından kaldırılması ve tekzip talebidir.

 

1-    Müvekkil Didem Demirkent, Dünya Gazetesi gibi birçok yayın organını barındıran Dünya Süper Veb Ofset A.Ş. , Dünya Dünya Aktüel Basım Yayın Tic. ve San. A.Ş. , Dünya Yayıncılık A.Ş. , Dünya süper Dağıtım Tic. ve San. A.Ş. , Dünya Eko Basım Yayın ve Dağıtım Tic. ve San. A.Ş. şirketlerinden müteşekkil aile şirketi olan Dünya şirketler grubunun yetkilisidir.

 

2-    Dünya gazetesi ise 40 yıllık yayın hayatı boyunca yukarıda anılan şirketler bünyesinde ve şirketlerin yetkilisi ve hissedarı olan Demirkent ailesinin mülkiyetinde kalmıştır. Halihazırda da Dünya Gazetesi ve bağlı bulunduğu markaların tüm mülkiyet hakları müvekkillerimize aittir.

 

3-    Haberlerinizde yer verdiğiniz Hakan Güldağ ise, Dünya Gazetesinin kullandığı marka haklarını 3 yıl süre ile kiralamış olup lisans hakkı sahibi ve sınırlı sorumlu imtiyaz hakkı sahibidir.

 

4-    Diğer taraftan Dünya Gazetesi, az aşağıda belirteceğimiz sitenize ait haberlerde, tüzel bir kişilik imiş gibi gösterilerek tüzel kişiliğe dair bir takım gerçeğe aykırı beyanlar ile zikredilmiştir. “Dünya Gazetesi” ibaresi ile logo ve şekli, Türk Patent Enstitüsü nezdinde müseccel bir fikri mülkiyet hakkı olup bu hakkın mülkiyeti müvekkil şirkete aittir. Dolayısıyla bu markanın kullanıldığı gazetenin de tüzel kişilik olarak değerlendirilmesi mümkün değildir.

 

5-    İnternet sitenizde yer alan aşağıdaki haberlerde, yukarıda belirttiğimiz hususlara aykırı olarak, Hakan Güldağ’ın gazeteyi satın aldığı, gazetenin sahibi olduğu, gazetenin ortaklık yapısının değiştiği, gazete sahibi olarak lanse edilerek bu şahsın hastaneye kaldırıldığı gibi gerçeğe aykırı haberlere yer verilmiştir. Sitenizde halen yer alan gerçeğe aykırı haberler şunlardır :

 

a-     21.09.2020 “Dünya Gazetesinden Yeni Transfer” başlıklı haber

b-    02.09.2020 “Dünya Gazetesinde Üst Düzey Ayrılık” başlıklı haber

6-    Dünya Gazetesinin kullandığı marka ve unvanların tamamının mülkiyeti Dünya Süper Veb Ofset A.Ş.’ ne aittir. Halen yayınlamakta olduğunuz haber ve içerikler, müvekkil şirketin ve şirket yetkilisi müvekkil Didem Demirkent’in kişilik haklarını zedeleyici içerikte olup bahse konu haberlerin müvekkillerin kişisel, ailevi ve ticari itibarının zedelenmesine yol açtığı ortada olup  yayın içeriğinin kaldırılması gerekmektedir.

 

Bu sebeple talebin tarafınıza tebliği tarihinden itibaren iki gün içerisinde;

 

a-                   İlgili haberlerin yer aldığı web sayfasındaki içe­ri­ğin ivedi olarak ya­yın­dan çı­ka­rıl­ma­sı­nı,

b-                   Her bir haber için ayrı ayrı olmak üzere tekzip yayınlanmasını

c-                   Aksi takdirde, içe­ri­ğin ya­yın­dan çı­ka­rıl­ma­sı­na ka­rar ve­ril­me­si­ için yasal yollara başvurulacağı gibi, TCK’ nın ilgili ceza hükümleri gereğince ve hukuk mahkemesi nezdinde tüm dava ve talep haklarının kullanılacağını, bu hususlarda yapılacak tüm masrafların tarafınıza yükletileceğini vekâleten bildiririz.   22.09.2020        

 

 

TALEPTE BULUNANLAR

VEKİLİ

Avukat BURAK ALP

Sıradaki Haber İçin Sürükleyin