Doğuş Yayın Grubu'nda idari değişim! Kim hangi göreve getirildi?

Doğuş Yayın Grubu'ndaki değişimleri Cem Aydın, e-mail ile çalışanlara duyurdu... İşte o duyuru...

Google Haberlere Abone ol
Doğuş Yayın Grubu'nda idari değişim! Kim hangi göreve getirildi?

Aydın'ın gönderdiği duyuru:Sevgili Arkadaşlar,

Yıllık değerlendirme toplantımızda sizlere önümüzdeki dönemde Doğuş Yayın Grubu için belirlediğimiz dünya çapında bir medya şirketi olma hedefinden ve bu alanda yaptığımız çalışmalardan bahsetmiştim. Hatırlayacağınız gibi önceliklerimiz olarak aşağıdaki prensipleri ortaya koymuştuk:

■     Sürdürebilir karlı büyüme yaratma

■     Verimli çalışma ve iş yapış şekillerimizi günün şartlarına uygun olarak yenileme

■     Birimlerin beraber çalışması ve fikir üretmesini destekleme

■     En iyi insan kaynağını çekme ve yetiştirme

■     Şirketimizin teknolojiyi etkin bir şekilde kullanması için altyapıyı kurma

■     Satın alma süreçlerimizi güncelleme

Doğuş Yayın Grubu çatısı altındaki tüm çalışanlarımızı bu hedefler için harekete geçirmek ve yetkinliklerimizi arttırmak için üst yönetim ekibimizde de yeni roller tanımlayıp, ekibimizi güçlendirecek bir yapılanmaya gitme kararı aldık. Sizlere oluşturduğumuz üst düzey roller ve bu rolleri üstlenecek arkadaşlarımızla ilgili bilgi vermek istiyorum.

Chief Operating Officer (COO) – Yürütmeden ve İş Geliştirmeden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı: Ahmet İren

Ahmet, 9 senedir Doğuş Yayın Grubu'nda Mali İşler ve Finansmandan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak başarıyla görev aldı. Grubumuzdaki finans fonksiyonun oluşturulması, iş geliştirme ve stratejik kararların verilmesi ve holding ile ilgili tüm ilişkileri yönetme gibi önemli rolleri başarı ile yürüttü. Önümüzdeki dönemde Ahmet grubumuzun yönetimini güçlendirmek, marka ve mecralarımızın iş performanslarını yakından takip etmek ve iş geliştirme faaliyetlerimizin liderliğini yapmak için Yürütmeden ve İş Geliştirmeden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı rolünü üstlenecektir. Ahmet’in temel sorumlulukları:

- Mecra/markaların iş performans yönetimi (finansal hedeflerin belirlenmesi, gerçekleşmesi için marka/mecra yöneticilerine ve satış ekiplerine yapılacak yönlendirmeler ve gider yönetimi)

- Satın alma sürecinin liderliği

- Mecra/markaların yeni iş alanı yatırımları/ortaklıklarının geliştirme sürecinin yönetimi

- McKinsey ile haritasını çıkardığımız Dönüşüm Projesi'nin yürütülmesi

 

Chief Creative Officer (CCO) – Kreatif Yönetim ve İnovasyondan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı: Görkem Yaşayan

Görkem Doğuş Yayın Grubu’nun kuruluş günlerinden bugüne benimle birlikte beyin takımında rol almış ve şirketimizin tematik kanallarının oluşturulması, yabancı içerik seçimi ve görsel fark yaratılmasında, başarılı dijital oluşumlarımızın tasarlamasında itici rol oylamıştır. Grubumuzun dijital mecralar ve inovasyonda daha da ileriye gitmek vizyonu ışığında, önümüzdeki dönemde tematik program, görsel ve dış içerik satın alma alanlardaki tüm faaliyetleri yönlendirmeyi ve DYG çatısı altında yenilikçi fikirlerin oluşturulması, duyurulması, değerlendirilmesi ve hayata geçmesini amaçlayan Kreatif Hizmetler ve İnovasyondan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı rolünü üstlenecektir. Görkem’in temel sorumlulukları:

- DYG bünyesinde yapılan kreatif hizmetlerinin merkezi olarak yönetilmesi

- NTV program, Cnbc-e akşam kuşağı ve e2’nin içerik yönetimi ve içerik satın alma

- DYG’nin dijital mecralarının ve iş fikirlerinin yönetilmesi

- DYG bünyesindeki inovasyon süreci ve farklı mecra/markaların ortak içerik geliştirmesi ve sinerjilerin temini

 

Chief Finance Officer (CFO) – Mali İşler ve İdari İşlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı: Özge Döner Avşar

Özge son 4  senede mali işler bölümümüzü başarı ile yönetmiş ve holding ile ilişkilerimizi Ahmet ile birlikte başarı ile yürütmüştür. Özge önümüzdeki dönemde Mali ve İdari İşlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı pozisyonunu üstlenecektir.  Özge’nin sorumlulukları:

- Mali İşler yönetimi (bütçe, planlama ve mali kontrol süreç yönetimi, finansal metriklerin ve hedeflerin Grup ve mecra/marka bazında belirlenmesinde CEO ve COO’ya destek, DYG bünyesindeki yatırım/içerik satınalma ihtiyaçlarının ve gereken kaynak konsolidasyonu, yatırım/içerik satınalma planlarının fizibilite çalışmalarının değerlendirilmesi ve yatırımların önceliklendirilmesi konusunda üst yönetime destek

- DYG bünyesinde yapılan tüm harcamaların belirlenen prosedürlere ve bütçeye uygun olarak yapıldığının kontrolü

- Yönetim raporlaması, finansal ve operasyonel raporlama ile konsolidasyon (KPI gelişimi ve yönetimi)

- Finans ve hazine yönetimi

- Muhasebe ve vergi yönetimi

- İdari İşler (tüm lokasyonlardaki güvenlik ve teknik bina hizmetlerinin gerçekleştirilmesi, DYG çalışanlarının iş ihtiyaçlarına uygun olarak belirlenen prosedürler çerçevesinde ulaştırma, yeme/içme, seyahat, araç yönetimi, kargo/kurye vb. hizmetlerin etkin olarak sağlanması)

Chief Technology Officer (CTO) – Teknoloji Yönetimi ve Teknik Hizmetlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı: Utku Barış Pazar

Hem dünya çapında bir medya kuruluşu olmak, hem verimli çalışmamızın zeminini hazırlayacak altyapıyı kurmak, hem de dijital mecralar için gerekli yazılım ve teknoloji yetkinliklerimizi geliştirmek için Teknoloji Yönetimi ve Teknik hizmetlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı pozisyonu yarattık. Bu pozisyon ile Utku Barış Pazar üst yönetim ekibimize katıldı.  Utku, ODTÜ Elektrik-Elektronik Bölümü ardından 10 seneyi aşkın süre çok uluslu şirketlerde (Nokia Finlandiya ve Nokia Siemens ABD) teknoloji alanında çalıştı. Ardından Emory Üniversitesi’nden aldığı İşletme Master derecesinden sonra son iki senedir McKinsey&Company’de Telekom, teknoloji ve medya şirketlerine danışmanlık yapmaktaydı. Utku, McKinsey ile yaptığımız projenin teknoloji alanındaki liderliğini üstlenmiş ve son altı aydır teknik hizmetler ve teknoloji ekipleriyle yakından çalışmıştır. Yeni CTO rolünün temel sorumlulukları şöyledir:

- DYG’nin tüm teknolojik altyapı ve sistemlerinin planlama, işletim ve geliştirme süreçlerinin yönetimi

- Tüm teknolojik (TV teknolojileri, marka ve mecralarda kullanılan dijital teknolojiler, haber üretimi vb. gibi) yatırımlar ve iyileştirme alanları ile ilgili stratejilerin, politikaların ve uygulama yol haritalarının  belirlenmesi

- Teknoloji bütçesi, yatırım ve tedarikçi yönetimi

- Televizyon, radyo, dergi ve dijital mecralarda kullanılan tüm yayın teknolojileri (teknik stüdyolar, haberleşme, yazılımlar vb. gibi) ve tüm kurumsal yazılım ve sistem geliştirme ile kurulum, işletme ve bakım hizmetlerinin yönetimi

- Kurumsal teknoloji ihtiyaçlarının belirlenmesi ve yönetimi

- Şirketin kültürel altyapısını ve bilgi birikimini kuvvetlendirecek ve yayında kullanılabilecek tüm içeriğin doğru olarak en hızlı şekilde kullanıma hazır halde arşivlenmesinin sağlanması ve merkezi içerik kütüphanesinin altyapısını oluşturup yönetilmesi

–Şirket içindeki birimlere sağlanan tüm hizmetlerin servis seviyelerinin belirlenmesi ve yönetimi

–DYG bilgi güvenliği prosedürlerinin oluşturulması ve uygulanması

Bu değişikliklere ek olarak teknik operasyonlarda çalışan ve yayınlarımızın en yüksek kalitede ve sorunsuz olarak ekranlara ulaşmasını sağlayan teknik ekiplerimizi de tek çatı altında toplayacağız. Uydu Haberleşme ve Teknik operasyonlar ekipleri yeni oluşturulan Teknik Operasyonlar Koordinatörü’ne bağlanacaktır. Bu görevi , CTO’ya bağlı olarak 1999’dan beri Uydu Haberleşme Direktörü olarak çalışan Levent Uslu üstlenecektir.  Levent’in temel görevleri:

 - Doğuş Yayın Grubu bünyesinde bulunan tüm uydu haberleşme ve karasal verici sistemlerinin kurulum ve işletmesini yürütmek

- Yayın kalite ve devamlılığını sağlayacak takip ve müdahale süreçlerinin koordinasyonunu ve ilgili kurumlarla ilişkileri yönetmek

- RTÜK (Radyo ve Televizyon Üst Kurulu) ve BTK (Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu) kurumlarının teknik standartlarına uygun yayın yapılmasını sağlamak ve gerekli sertifikaları temin etmek

- Yayıncı kanal ve programlara özel talepler doğrultusunda en verimli şekilde ekipman, personel ve stüdyo planlamasını yapmak

- İç kaynakların yeterli olmadığı durumlarda, işe yönelik ve günübirlik ekipman, yayın araç ve hizmetleri (örn: kameraman, ışık tek. vb.) kiralamak

 İcra Kurulu adına tüm arkadaşlarıma yeni görevlerinde başarılar diliyorum.Cem Aydın


Etiketler cem aydın doğuş
Sıradaki Haber İçin Sürükleyin