Dikkat! Milyonlarca çalışana uyarı. Maaşınızdan 107 lira kesiliyor olabilir. Ekonomist Sezgin Özcan Genel Sağlık Sigortası için uyardı ve son başvuru süresinin 30 Kasım olduğunu hatırlattı

Sözcü gazetesinden Sezgin Özcan, milyonlarca insana acil bir uyarı geldi ve dikkat dedi. Genel Sağlık Sigortası kapsamında gelir testi yaptırmamış olanlara, gelir testi için son gün 30 Kasım 2021 uyarısı yapan Özcan, 18 yaşından küçük olanlar hariç, sigortalı olarak çalışmayan, emekli ya da GSS'li ana, baba ve veya eşinin bakmakla yükümlü olduğu kişilerin zorunlu Genel Sağlık Sigortası kapsamında sayıldığını ve maaşlarının 1.192,50 lirayı aşması durumunda kesinti yapıldığını söyledi ve uyardı.

Google Haberlere Abone ol
Dikkat! Milyonlarca çalışana uyarı. Maaşınızdan 107 lira kesiliyor olabilir. Ekonomist Sezgin Özcan Genel Sağlık Sigortası için uyardı ve son başvuru süresinin 30 Kasım olduğunu hatırlattı

Sözcü gazetesinden Sezgin Özcan'ın "GSS gelir testi için son 15 gün!" başlıklı yazısı

7326 sayılı Borç Yapılandırma Yasası, genel sağlık sigortası (GSS) prim borcu olanlara biri “gelir testine başvurarak borcu sıfırlama”, diğeri “GSS prim borcunu faizsiz olarak ödeme” olmak üzere iki fırsat sunuyor.

Gelir testi için başvuru süresi 30 Kasım 2021 tarihinde sona eriyor. Prim borcunu gecikme cezasız ve zamsız ödeme için ise süre 31 Aralık 2021 tarihinde dolacak.

18 yaşından küçük olanlar hariç olmak üzere, sigortalı olarak çalışmayan, emekli ya da GSS'li ana, baba veya eşinin bakmakla yükümlü olduğu kişi olarak sağlık yardımı alamayanlar 5510 sayılı SSGSS Kanunu'nun 60/g maddesi kapsamında zorunlu genel sağlık sigortalısı sayılıyorlar.

Aylık gelirleri asgari ücretin üçte birini (bugün için 1.192,50 lira) aşıyorsa, asgari ücretin yüzde 3'ü kadar (bugün için 107,33 lira) genel sağlık sigortası primi ödemek zorundalar. Aşmıyor ise primleri devlet tarafından karşılanıyor.

Aylık gelirlerinin asgari ücretin üçte birini aşıp aşmadığı gelir testi ile tespit ediliyor. Ancak çoğu kişi gelir testi yaptırmıyor. Gelir testi yaptırmayınca da her ay, ilgili ayda geçerli olan asgari ücretin yüzde 3'ü tutarında GSS primi hesabına borç yazılıyor. Bu nedenle de GSS prim borcu birikiyor.

 

PRİM BORCU SİLİNMEYENİN FAİZİ SİLİNECEK

SGK prim borcu yapılandırmasında başvuru süresi 30 Eylül'de sona ermiş olmakla birlikte, GSS prim borcu olanların gecikme cezası ve zammından kurtulmaları hâlâ mümkün. Bunun için önlerinde 1.5 aylık süre var.

SON GÜN 30 KASIM

9 Haziran 2021 tarihinden önce GSS tescili yapılmış olup, gelir testi yaptırmamış olanlar, gelir testi için 30 Kasım 2021 tarihine kadar ikametlerinin bulunduğu yerdeki sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarına başvurabilecek. Gelir testi sonucu her türlü gelirlerinin, aynı hanede yaşayan aile içindeki kişi başına düşen aylık tutarının brüt asgari ücretin üçte birinden (1.192,50 liradan) az olması halinde tahakkuk ettirilen GSS prim borçları tescil tarihi itibarıyla
silinecek ve borçtan kurtulacaklar. Bundan sonraki süreçte, sigortalı olarak çalışmadıkları ve genel sağlık sigortalısının bakmakla yükümlü olduğu kişi sayılmadıkları sürece primleri devlet tarafından karşılanmak suretiyle sağlık yardımı alacaklar.

Dikkat! Milyonlarca çalışana uyarı. Maaşınızdan 107 lira kesiliyor olabilir. Ekonomist Sezgin Özcan Genel Sağlık Sigortası için uyardı ve son başvuru süresinin 30 Kasım olduğunu hatırlattı - Resim : 2

PRİM BORCU SİLİNMEYENİN FAİZİ SİLİNECEK

SGK prim borcu yapılandırmasında başvuru süresi 30 Eylül'de sona ermiş olmakla birlikte, GSS prim borcu olanların gecikme cezası ve zammından kurtulmaları hâlâ mümkün. Bunun için önlerinde 1.5 aylık süre var. 

Her aya ait GSS priminin izleyen ayın sonuna kadar ödenmesi gerekiyor. Tahakkuk eden prim borcunun yasal süresinde ödenmemesi halinde, ödeme vadesinin bittiği tarihten itibaren ilk üç aylık sürede her bir ay için yüzde 2 oranında gecikme cezası uygulanarak artırılıyor. Ayrıca bu tutara, ödeme süresinin bittiği tarihten başlamak üzere borç ödenene kadar her ay için ayrı
ayrı devlet iç borçlanma senetleri aylık ortalama faizi bileşik bazda uygulanarak gecikme zammı hesaplanıyor.

 

Aylık gecikme zammı 2017 yılında ortalama yüzde 0.93, 2018 yılında 1.38, 2019 yılında 1.39, 2020 yılında 0.77 olarak gerçekleşti. 2021 yılının ilk 9 ayına ilişkin aylık gecikme zammı oranı ise ortalama 1.34. Buna göre, 100 liralık GSS prim borcu 12 ay sonra yüzde 15-23 oranında artabiliyor.

Daha önce gelir testine girmiş olup, aile içindeki ortalama aylık gelir tutarı asgari ücretin üçte birinden fazla olduğu için adına prim borcu tahakkuk ettirilenler ile ilk defa gelir testine giren ve aile içindeki ortalama aylık gelir tutarı asgari ücretin üçte birinden fazla olduğu için tahakkuk ettirilen GSS prim borçları silinmeyenlerin, 2021 Nisan ayı ve önceki aylara ait birikmiş GSS prim borçlarına ilişkin gecikme cezası ve faizlerini sildirmeleri mümkün. Bunun için, 2021 Nisan ayı ve önceki aylara ilişkin anaparadan oluşan prim borcunun 31 Aralık 2021 tarihine kadar ödenmesi gerekiyor.

 

Sıradaki Haber İçin Sürükleyin