TMSF'den Dumankaya açıklaması!

Dumankaya'nın 6 şirketi tasfiye ediliyor.

Google Haberlere Abone ol
TMSF'den Dumankaya açıklaması!

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), Dumankaya Holding ve bağlı şirketler ile ilgili önemli bir açıklama yaptı. TMSF açıklamasına göre, Dumankaya'nın 6 şirketi tasfiye edilecek. Yapılan açıklamada, grubun amiral gemisi konumunda olan Dumankaya İnşaat AŞ ile ilgili herhangi bir tasfiye kararı yer almıyor.Konu ile ilgili TMSF'den yapılan açıklamada Dumankaya Grubu şirketleri için tasfiye sürecinin başlatıldığı belirtildi.  Açıklamanın devamında "Grup Şirketlerinin tasfiyesine ve sicilden terkin olunmasına dair hazırlık işlemleri ile ilan ve bilançonun hazırlanması işlemlerine yönelik olarak 6758 sayılı Kanunun 19’ncu Maddesinin Uygulamasına İlişkin Usul ve Esaslar hükümleri gereği şirketin hazırlanacak bilançosu esas olmak üzere;ALACAKLI OLANLAR BİLDİRSİNŞirketlerden alacaklı olanlar ile menkul ve gayrimenkulleri üzerinde istihkak iddiasında bulunanların yazılı alacak ve istihkak iddialarını kaydettirmeleri ve senet, defter özeti ve benzeri delillerin asıl veya tasdikli suretlerini tevdi etmeleri, Şirkete borçlu olanların kendilerini ve borçlarını bildirmeleri; Hazırlanacak sıra cetvelinin tebliğini esas adreslerini bildirmeleri ve tebliğ masrafını vermeleri gerekmektedir" denildi.ŞİRKET MALLARINI ELİNDE BULUNDURANLAR...TMSF'nin konu ile ilgili açıklamasının devamında "Şirket mallarını her ne suretle olursa olsun ellerinde bulunduranların; o mallar üzerindeki kanuni hakları saklı kalmak şartıyla bunları şirket yönetim kurulu emrine tevdi etmeleri, etmezlerse rüçhan haklarından mahrum kalacakları, yukarıdaki hususları yerine getirmeyen ilgililer hakkında şirket kayıtlarında yer alan bilgiler kapsamında işlem işlem tesis edileceği; hususları da dikkate alınarak ilandan itibaren bir ay içinde yapılacak bildirimlerin aşağıda yer alan tebligat adresine yapılması ilan edilir" denildi.Şirket Ünvanları:1) Dumankaya Dış Ticaret ve Pazarlama A.Ş.2) Dumankaya Holding A.Ş.3) Dumankaya Kentsel Dönüşüm Proje Geliştirme A.Ş.4) Dumankaya ve Mazaya İnşaat A.Ş.5) Shov Oto Sanayi ve Ticaret A.Ş.6) Dumankaya Teknoloji A.Ş.


Sıradaki Haber İçin Sürükleyin