Bülent Arınç'dan TRT sorusuna cevap: '7 milyon 451 bin TL ödendi'

Başbakan Yardımcısı Arınç, CHP'li milletvekilinin soru önergesine cevap verdi.

Bülent Arınç'dan TRT sorusuna cevap: '7 milyon 451 bin TL ödendi'

Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, CHP Kırklareli Milletvekili Turgut Dibek'in soru önergesini 'Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgi notuyla yanıtladı.Arınç, personel giderleri, iş gücü verimi, mevsimlik gerçekleştirilen hizmetler ile bu hizmetlerin niteliği bağlamında değerlendirildiğinde TRT'nin menfaatleri için daha uygun ve ekonomik olması nedeniyle hizmet alımı yoluna gidilebildiğini söyledi. Arınç, 8 Eylül 2004 tarihine kadar 'İstisna Sözleşmesi Yönetmeliği' kapsamında yapılan uygulamalar nedeniyle 'Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Müfettişleri' ve 'Sosyal Sigortalar Kurumu Başkanlığı' müfettişlerince hazırlanan raporlar ile açılan davalar sonucunda verilen kararlarda, bu kapsamda çalıştırılan kişilerin sigortalı olmaları gerektiği belirtilerek Kurum adına yüksek miktarlarda prim, gecikme zammı ve idari para cezalarının tahakkuk ettirildiğini kaydetti.21 ADET HİZMET ALIM SÖZLEŞMELERİ İMZALANMIŞTIR2008- 2013 yılları arasında "Götürü Bedel Hizmet Alımı Tip Sözleşmesi" ve 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu mevzuatı çerçevesinde yayın bünyesi içerisinde kalifiye yardımcı hizmet alımı yapıldığını ve tüzel kişilerle toplam 21 adet hizmet alım sözleşmeleri imzalandığını belirten Arınç, şöyle dedi:"2008 yılında bahse konu hizmet alımı yoluna gidilmemişken, 2009 ve 2010 yılında 138 kişi, 2011 yılında 48 kişi, 2012 yılında 140 kişi, 2013 yılında ise 160 kişi hizmet alımı yoluyla çalıştırılmıştır. Firmalara ise 2009 yılında 4 milyon 31 bin 649 TL, 2010 yılında 2 milyon 374 bin 238 TL, 2011 yılında 2 milyon 395 bin 525 TL, 2012 yılında 6 milyon 372 bin 810,7 TL, 2013 yılında 7 milyon 451 bin 363,02 TL ödenmiştir"TRT'de temizlik hizmeti veren firma elemanlarının temizlik hizmetleri dışında çalıştırıldıkları iddiasına yönelik olarak yapılan soruşturma neticesinde, bir firma personeli hakkında İstanbul 4. Ağır Ceza Mahkemesinin 2012/300 Esas sayılı dosyasından kamu davası açıldığını ve söz konusu kişiye resmi evrakta sahtecilik ve nitelikli dolandırıcılık suçlarından ceza verildiğine işaret eden Arınç, şu şekilde konuştu:"Kurumun yayın hizmetlerinin, Götürü Bedel Hizmet Alımı Tip Sözleşmesiyle doğrudan kişiler yerine firmalardan temin edilmesi konulu, 1519 sayılı Genelge hakkında Danıştay 13. Dairece verilen 2009/935 Esas sayılı yürütmesinin durdurulması kararı doğrultusunda anılan Genelgenin yürürlükten kaldırılmasına ilişkin 1545 sayılı Genelge yayımlanmış ve Danıştay 13. Dairece, konusu kalmayan dava hakkında karar verilmesine yer olmadığına hükmedilmiştir. Her iki husus ile ilgili olarak 1591 sayılı Genelge yayınlanmış ve TRT'de gerçekleştirilen asli ve sürekli hizmetlerin Kurumun kendi personeli eliyle sürdürülmesi istenmiştir" (ANKA)


Sıradaki Haber İçin Sürükleyin