Anadolu Ajansı'nın hisseleriyle ilgili karışıklık gideriliyor!

AA'nın tespit edilemeyen hissedarlarına ait hisseleri, şirket tarafından geriye alınabilecek.

Google Haberlere Abone ol
Anadolu Ajansı'nın hisseleriyle ilgili karışıklık gideriliyor!

Anadolu Ajansı'nın hisse yapısında yıllardır süren karışıklık gideriliyor. TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edilen tasarının yasalaşmasıyla Genel Müdürlük üzerinde bulunan hisselerin tamamı, şirket tüzel kişiliğine aktarılacak.TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edilen Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı'nda, Anadolu Ajansı (AA) ile ilgili de düzenlemeler yer alıyor.Tasarıya göre, Anadolu Ajansı Türk Anonim Şirketi, Türk Ticaret Kanunu'ndaki oran sınırlamasına tabi olmaksızın kendi paylarını doğrudan veya dolaylı olarak, ivazlı veya ivazsız olarak iktisap edebilecek ve rehin olarak kabul edebilecek.Anadolu Ajansı Türk Anonim Şirketi tarafından kendi payları iktisap edilirken, Türk Ticaret Kanunu'nun, "...iktisap edilecek payların bedelleri düşüldükten sonra, kalan şirket net aktifi, en az esas veya çıkarılmış sermaye ile kanun ve esas sözleşme uyarınca dağıtılmasına izin verilmeyen yedek akçelerin toplamı kadar olmalıdır" hükmü uygulanmayacak.Anadolu Ajansı Türk Anonim Şirketi, sermaye artırımına katılabileceği gibi, Ajans Yönetim Kurulu, sermaye artırımı neticesinde kullanılmayan rüçhan haklarının Anadolu Ajansı Türk Anonim Şirketi'nin kendisi tarafından kullanılabileceğine de karar verebilecek.Bu düzenleme kapsamında, Anadolu Ajansı Türk Anonim Şirketi tarafından iktisap edilen paylar üzerinde Hazine'nin intifa hakkı bulunacak. Söz konusu intifa hakkı, Hazine Müsteşarlığı tarafından kullanılacak. İntifa hakkı, paylar Anadolu Ajansı Türk Anonim Şirketi tarafından iktisap edildikçe, iktisap tarihinden itibaren bir ay içinde, şirket pay defterine işlenecek ve tescil edilecek.Anadolu Ajansı Türk Anonim Şirketi tarafından intisap edilen paylar, Genel Kurul toplantı nisabının hesaplanmasında ve kar payı gibi hakların dağıtımında dikkate alınacak.Şirketin herhangi bir nedenle sona ermesi halinde söz konusu paylara ait mülkiyete bağlı haklar, intifa hakkı sahibi olan Hazine'ye geçecek.Şirket tarafından iktisap edilen payların halka arzı veya sair yöntemlerle satışı, Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanun çerçevesinde gerçekleştirilecek.Şirket tarafından iktisap edilen veya rehin alınan paylar hakkında Türk Ticaret Kanunu'nun, 'Elden Çıkarma' ve 'Aykırı İktisap Halinde Halinde Elden Çıkarma' maddeleri uygulanmayacak.Düzenlemenin yürürlüğe girdiği tarihte, Genel Müdürlük üzerinde bulunan hisselerin tamamı, şirket tüzel kişiliğine aktarılacak. Düzenlemeyle, AA'nın mevcut hukuki statüsü ve özerkliğinin de devamı sağlanıyor.Basın Yayın Enformasyon Genel Müdürlüğü tarafından Anadolu Ajansı'na yapılan ödemeler, Hazine'nin veya Anadolu Ajansı'nın, ajanstaki sermayeye iştirak taahhütleri bulunması halinde, öncelikle bu taahhütler için kullanılacak. AA


Sıradaki Haber İçin Sürükleyin