İş arayanlar müjde: Kaçırılmayacak ilan yayımlandı. Yüksek maaş ile kamuya KPSS 50 puanla memur ve şoför alımı yapılacak. Kadın erkek herkes başvuru yapabilecek. İşte detaylar

İş arayanlar için Resmi Gazete’de çok önemli bir personel alım ilanı yayımlandı. İş arayanlar için kaçırılmaz ilan duyuruldu. Kamuya KPSS 50 puanla memur ve şoför alımı yapılacak. Kadın erkek herkesin başvuru yapabileceği belirtildi.

Google Haberlere Abone ol
İş arayanlar müjde: Kaçırılmayacak ilan yayımlandı. Yüksek maaş ile kamuya KPSS 50 puanla memur ve şoför alımı yapılacak. Kadın erkek herkes başvuru yapabilecek. İşte detaylar - Resim: 2

ŞOFÖR VE MEMUR ALIM BAŞVURU ŞARTLARI

Türk vatandaşı olmak,

Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

Türk Ceza Kanununun 53’üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak,

Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli bulunmamak

İlan edilen kadro için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak.