YSK'dan medyaya yasaklar!

Yüksek Seçim Kurulu, cumhurbaşkanlığı seçim sürecinde yapılacak yayınlarda uyulacak esaslara ilişkin kararlarında, tarafsızlık, gerçeklik ve doğruluk ilkelerine dikkat çekti.

Google Haberlere Abone ol
YSK'dan medyaya yasaklar!

Kararda, demokratik toplum düzeni gereklerine uygun bir seçimin yapılabilmesinin, oy verme gününden önce Cumhurbaşkanı adaylarının özgür, eşit, serbest biçimde kendilerini topluma tanıtmalarına, program ve projeleriyle yarışmalarına olanak sağlayan bir ortamın oluşturulması koşuluna bağlı olduğu belirtildi. 29 Haziran 2014 tarihinden itibaren başlayan seçim döneminde, TRT ile özel radyo ve televizyon kuruluşları yayınlarında, tek yönlü, taraf tutan yayınlar yapamayacaklar. Radyo ve televizyon kuruluşları yayınlarında demokratik kurallar çerçevesinde adaylar arasında fırsat eşitliğini sağlamak zorunda olacak. Yayınlarda, adalet ve tarafsızlığa, yasalara uygun davranmakla yükümlü olan kuruluşlar, ırk, cinsiyet, sosyal sınıf veya dini inançları esas alarak yayın yapamayacak. Seçimin başlangıç tarihinden itibaren oy verme gününden önceki 24 saate kadar olan sürede, adaylar ile siyasi partiler, radyo ve televizyonlarda birlikte veya ayrı ayrı açık oturum, röportaj, panel gibi programlara katılarak görüşlerini açıklayabilecek. Adaylar ile siyasi partilerin açık veya kapalı yer toplantıları, radyo ve televizyonlarda canlı olarak gerçekleştirebilecek. Seçim dönemi içinde, özel tanıtıcı programların (Ulusa sesleniş, millete hizmet yolunda vb. konuşmaları) banttan veya canlı olarak yayınlanamayacak.YAYINLAR, TARAFSIZLIK, GERÇEKLİK VE DOĞRULUK İLKELERİNE UYGUN OLACAKBasın iletişim araçları ve internet yayınlarında, adaylar ile siyasi partiler, seçim propaganda süresinin sona ermesine kadar, yazılı basında ilân ve reklam yoluyla veya internet sitesi açarak sözlü, yazılı veya görüntülü propaganda yapabilecek. Adaylar ile siyasi partiler, vatandaşlara, elektronik posta adreslerine gönderilecek mesajlarla, taşınabilir veya sabit telefonlarına sesli, görüntülü veya yazılı mesaj göndermek suretiyle propaganda yapamayacak. Oy verme gününden önceki 10 günlük sürede, yazılı, sözlü ve görsel basın ve yayın araçları ile kamuoyu araştırmaları, anketler, tahminler, bilgi ve iletişim telefonları yoluyla mini referandum gibi adlarla bir adayın lehinde veya aleyhinde veya vatandaşın oyunu etkileyecek biçimde yayın yapılması ve herhangi bir surette dağıtımı ise yasak olacak. Seçimin başlangıç tarihinden oy verme gününden önceki on günlük süreye kadar yapılacak yayınların; tarafsızlık, gerçeklik ve doğruluk ilkelerine uygun olması şart olacak. Kamuoyu araştırmaları ve anketlerin yayınlanması sırasında, araştırmanın hangi kuruluş tarafından yapıldığı, denek sayısı, araştırmanın kim tarafından finanse edildiği açıklanacak. (ANKA)


Sıradaki Haber İçin Sürükleyin