TRT Hepimizin Platformu kuruldu

TRT’de örgütlü KESK Haber-Sen’in çağrısıyla bir araya gelen sivil toplum kuruluşları, TRT’nin Anayasal ve yasal yükümlülüklerini yerine getirmesi için mücadele etmek üzere “TRT Hepimizin” adı altında bir platform kurdu.

Google Haberlere Abone ol
TRT Hepimizin Platformu kuruldu

Bianet'in haberine göre Harbiye'deki TRT İstanbul Radyosu ve Ulus yerleşkesinin "deprem güçlendirmesi" gerekçesiyle boşaltılmasına yönelik tepkiler, yeni bir platformun kurulmasına zemin oluşturdu.

KESK Haber-Sen'in çağrısıyla bir araya gelen sivil toplum kuruluşları, TRT'nin Anayasal ve yasal yükümlülüklerini yerine getirmesi için
mücadele etmek üzere "TRT Hepimizin" adı altında bir platform kurdu.

Bugün TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükken Şubesi'nde basın açıklaması için bir araya gelen Platform, söz konusu binaların İstanbul'un yarım asırdan fazladır çehresini oluşturan kültür mirası özelliği taşıdığını belirtti.

"Vaatlerin takipçisi olacağız"
Açıklama şöyle:

"Kültür mirası eserlerin onarım ve güçlendirilmesi için yapılacak çalışmalarda hiç unutulmaması gereken nokta bu binaların tarihi, kültürel, anıtsal, estetik, sembolik, sosyal ve hatta psikolojik değerinin olduğudur. Bu düşünce İstanbul'un yarım asırdan fazladır çehresini oluşturan, kültürel miras özelliği taşıyan, hepimizin farkında olmasak da hayatında iz bırakan TRT'ye duyarlılıkla sahip çıkma sorumluluğunu ortaya çıkardı.

"Tarihi/kültürel/kamusal/kentsel mirasın yok edilmesi Taksim-Şişli hattındaki kültür vadisinin erozyona uğratılması fikri, başlıca endişe kaynağımızdır.

"KESK Haber-Sen'in TRT Genel Müdürü İbrahim Eren ile yaptığı görüşme bazı sorulara cevap oldu. Genel Müdür ilk ağızdan binalara geri dönüleceği, binaların aslına ve işlevine uygun restore edileceği güvencesini verdi. TRT Hepimizin Platformu olarak bu vaatlerin takipçisi olacağız."

Platformun talepleri şöyle:

Tescilli Radyoevi ve TV yayıncılığı için özel olarak tasarlanmış Ulus yerleşkesi, güçlendirme sonrasına kuruluş amaçlarına uygun olarak kullanılmaya devam etmelidir.
Ulusal ve uluslararası ilkelere uygun olarak hazırlanacak güçlendirme projelerinde ana ilke, başta fonksiyonu olmak üzere yapının yerleşim özelliklerini, tüm plan ve kesit özelliklerini yapım, sistem malzeme ve detay özelliklerini korumak ve en az müdahalede bulunmak olmalıdır. Güçlendirme çalışmaları kamu adına meslek odaları denetiminde gerçekleştirilmelidir. İhale başta olmak üzere tüm aşamalar kamuya açık ve kamusal denetime tabii olarak yürütülmelidir.

TRT emekçileri, bu süreçte hiçbir hak kaybına uğramamalı, güçlendirme sonrası TRT Genel Müdürünün de açıkladığı gibi binalara geri dönmelidir.

Radyoevi, mimarisi ve işleviyle İstanbul kent belleğinin bir sembolü ve tarihsel / kültürel bir mirastır. Lütfi Kırdar Kongre Merkezi, Cemal Reşit Rey Konser Salonu, Muhsin Ertuğrul Tiyatrosu, Kenter Tiyatrosu'yla birlikte Taksim-Şişli hattındaki kültür-sanat vadisinin bir parçasıdır. Bu mirasa sahip çıkmak ve kültür değerimizin tahribine meydan vermemek hepimizin sorumluluğudur.

TRT'nin aslî görevi özerk kamu hizmeti yayıncılığı yapmaktır. Kamu hizmeti yayıncılığı, "Halk için yapılan, halk tarafından finanse edilen ve halk tarafından kontrol edilen" yayıncılıktır. Kamu yayın kurumları hükümet, siyasi parti ya da diğer güç odakları ve çıkar grupları için değil, halka hizmet için vardır. TRT, kamu hizmeti yayıncılığı misyonunu yerine getirmek üzere yeniden "kamulaştırılmalıdır".

Bu süreç sadece binalarımıza ve arazilerimize, tarihsel ve kültürel mirasımıza sahip çıkma süreci değil, kamu hizmeti yayıncılığı hakkımıza da sahip çıkma ve bu hakkın halka iadesine yönelik talebimizi dile getirme, kamuoyu yaratma amacı taşımaktadır.

TRT HEPİMİZİN PLATFORMU GİRİŞİMCİLERİ
TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi
Şişli Kent Konseyi
Beşiktaş Kent Konseyi
Şişli Demokrasi Meclisi
Doğa İçin Sanat İnisiyatifi
DİSK Basın İş İstanbul Şubesi
Demokrasi için Birlik
Sosyal Haklar Derneği
Türkiye Gazeteciler Sendikası İstanbul Şubesi
KESK Haber-Sen

Sıradaki Haber İçin Sürükleyin