TMMOB'den "mücadeleye devam" açıklaması

TMMOB yaptığı basın açıklamasında mücadeleye devam mesajı verdi.

Google Haberlere Abone ol
TMMOB'den "mücadeleye devam" açıklaması

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) yetki ve gelirlerinin Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na devreden yasayı protesto etmek için bugün Galatasaray Meydanı'nda buluşarak Taksim'e yürüyerek basın açıklaması yapmak istediler. Ancak polis müdahalede bulunarak TMMOB'ye ve diğer destekçi kurumlara yürüyüş izin vermedi. TMMOB ise polisin yürüyüşe engel olması  nedeniyle basın açıklamasını Galatasaray'da yaptı. Basın açıklamasını önceki  günlerde gözaltına alınan TMMOB İstanbul İl Koordinasyon Kurulu Sekreteri Süleyman Solmaz okudu.TMMOB şu açıklamayı yaptı:NE GÖZALTILAR NE TORBA YASALAR TMMOB‘Yİ YILDIRAMAYACAK. MESLEĞİMİZE, ÖRGÜTÜMÜZE, ÜLKEMİZİN KAMUSAL ZENGİNLİKLERİNE SAHİP ÇIKMAYA DEVAM EDECEĞİZ"Kendinden yana olmayan hiçbir sese tahammül edemeyen AKP İktidarı TMMOB‘yi hedef seçti. Bu dönemde TMMOB darbe dönemlerinde dahi karşılaşmadığı, giderek artan bir baskıya, saldırıya maruz kaldı.8 Temmuz 2013 tarihinde ‘açıldığı’ söylenen Gezi Parkı’na girmek isteyen Taksim Dayanışması bileşenlerinden birçok kişi İstiklal Caddesi girişinde engellenmiş, polisin şiddetine maruz kalmış, Odalarımızın yöneticileri, üyeleri ve birçok kurum temsilcisi arkadaşımız hiçbir gerekçe gösterilmeksizin gözaltına alınmışlardır. Hukuksuz bir biçimde, sağlıksız gözaltı koşullarında, çıplak arama gibi çağdışı uygulamalarla psikolojik baskı altına alınmak istenmiş, meslektaşlarımızın bazıları ciddi sağlık sorunları yaşamıştır. Ayrıca üyelerimizin evleri hukuksuz bir biçimde aranmıştır. Taksim Meydanı ve Gezi Parkı’nı kimliksizleştirme, insansızlaştırma ve betonlaştırma anlayışıyla hazırlanan planların iptalleri için yıllardır mücadelesini sürdüren, TMMOB’a  bağlı odalar, sendikalar, demokratik kitle örgütleri, siyasi parti bileşenlerinden oluşan Taksim Dayanışmasından, iktidar bir suç örgütü yaratmaya çalışmaktadır.AKP iktidarı, 9 Temmuz Salı gecesi yine bir "torba yasa" içinde, TMMOB ve bağlı Odalarını hukuk dışı bir şekilde sınırlamaya yönelik bir yasa değişikliği yapmıştır. Aynı iktidar üç yıl önce yine bir gece yarısı operasyonuyla, yabancı mühendisleri ülkemiz mühendislerinden ayrıcalıklı kılacak bir yasa değişikliği yapmış, daha sonra iki yıl önce Kanun Hükmünde Kararnamelerle TMMOB‘yi otoriter bir tarzda vesayet altına alma yönünde adımlar atmış, bütün ülkeyi rant eksenli bir şekilde imara açma politikaları doğrultusunda yeni yasa ve yönetmelik değişiklikleri yapmıştır. TMMOB Yasasının bütününü değiştirme girişimi ise TMMOB ve Odalarımızın yürüttüğü kampanya üzerine bizzat Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından ertelenmek zorunda kalınmış, daha doğrusu Anayasa değişiklikleri dönemine ertelenmiş gibi gösterilmiştir. Fakat Taksim‘de yapılmak istenen, bilime, tekniğe, mühendislik, mimarlık, şehir plancılığına aykırı düzenlemeler karşısında yargıya başvuran ve haklılığı yargı tarafından teyit edilen Odalarımız ve TMMOB‘ye iktidarın duyduğu rant eksenli kin, önceki gece yapılan ani yasal düzenlemeye yansımıştırİktidarın yaptığı bütün mevzuat değişiklikleri, Anayasa‘nın kamu kurum ve kuruluşu niteliğindeki meslek odalarıyla ilgili gayet sarih olan hükümlerine aykırıdır, hukuk dışıdır ve tarihsel meşruiyeti yoktur. Yapılan değişiklikle Odalarımızın, yeni talanları ve rant politikalarını önleme gücü hukuken olanaksız hale gelmektedir.AKP‘nin kentler üzerindeki oyununa karşı duran, "Kentsel dönüşüm" adı altında "rantsal dönüşüme" karşı çıkan,Yayınladıkları raporlar, basın açıklamaları, açtıkları davalarla AKP‘nin ormanları, kıyıları, meraları; suyumuzu, toprağımızı yağmalamasının önünde duran,Neoliberal politikalarla bu ülkenin yağmalanmasına karşı, kamu yararı için mücadele eden, yağma ve talana karşı mücadelenin sembolü olan Gezi Parkı direnişinde bir meslek odası sorumluluğu ve bilinciyle hareket eden, TMMOB ve bağlı odalarımız bundan sonra da mücadelesini aynı kararlılıkla, gücünü örgütlülüğünden ve halktan alarak, bilimin ve tekniğin ışığında kamu yararına sürdürecektir.AKP‘nin ne gözaltıları, ne gece yarısı baskınlarıyla geçirdiği yasal düzenlemeler TMMOB‘nin mücadelesini durduramayacaktır.TMMOB, yüreğindeki insan sevgisini ve yurtseverliği, baskı ve zulüm yöntemlerinin söküp atamayacağının bilinci içinde, bilimi ve tekniği emperyalizmin ve sömürgenlerin değil, emekçi halkımızın hizmetine sunmak için, her çabayı güçlendirerek sürdürme yolunda inançlı ve kararlıdır. Mücadelesini aynı kararlılıkla sürdürecektir"TMMOB İSTANBUL İL KOORDİNASYON KURULU  


Sıradaki Haber İçin Sürükleyin