'Televizyonlar cezalarını ödemiyor' iddiasına RTÜK'ten açıklama!

Radyo Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), kanallardan tahsilat yapamadığı haberine açıklama getirdi.

Google Haberlere Abone ol
'Televizyonlar cezalarını ödemiyor' iddiasına RTÜK'ten açıklama!

RTÜK, MHP Kütahya Milletvekili Alim Işık'ın soru önergesine cevaben bir açıkalama yaptı. Kurumdan konuyla ilgili olarak şu açıklama yapıldı:"İdari para cezaları kesinleşmeden tahsil edilmemektedirRadyo ve Televizyon Üst Kurulu tarafından Kütahya Milletvekili Sayın Alim Işık’ın soru önergesine cevaben hazırlanan bilgi notuna dayalı olarak medyaya yansıyan haberlerdeki, RTÜK’ün bazı yayın kuruluşlarından idari para cezalarını tahsil edemediği iddiaları gerçeği yansıtmamaktadır.Bilindiği üzere Radyo ve Televizyon Üst Kurulunun bütün kararları idari yargının denetimine açıktır. Üst Kurul tarafından karar verilen idari para cezalarının tahsili 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu hükümlerine tabi olup, söz konusu Kanunun 17. Maddesi gereğince tahsili için ceza kararlarının kesinleşmesi gerekmektedir. Bu nedenle tebliğ tarihinden itibaren bir aylık ödeme süresi içerisinde ödenen cezalar Üst Kurul tarafından tahsil edilmekte ve Maliye Bakanlığına aktarılmaktadır. Bir aylık süre içerisinde ödenmeyen ve kesinleşen idari para cezalarının tahsili ilgili Vergi Dairesi Müdürlüklerinden istenmektedir. Dava konusu olan idari para cezalarının kesinleşmesi için davanın sonuçlanması gerektiğinden, tahsili de dava sonuna kalmaktadır. Bu takdirde tahsilât Radyo ve Televizyon Üst Kurulu tarafından değil, Vergi Dairesi Müdürlükleri tarafından yapılmaktadır. Vergi daireleri tarafından yapılan tahsilâtlar ise Radyo ve Televizyon Üst Kurulu kayıtlarında gözükmemektedir. Dolayısıyla bu durum yayın kuruluşlarının idari para cezalarını ödemedikleri şeklinde yorumlanamaz.Öte yandan 5326 Sayılı Kabahatler Kanununun 17/6 Maddesine göre, idarî para cezasını kanun yoluna başvurmadan önce ödeyen kişiden bunun dörtte üçü tahsil edilir. Peşin ödeme, kişinin bu karara karşı kanun yoluna başvurma hakkını etkilemez.  Medya hizmet sağlayıcı kuruluşlar söz konusu kanun hükmü gereğince Üst Kurulca verilen idari para cezalarını bir ay içinde peşin olarak ödediklerinde, dörtte bir oranında indirim uygulanmaktadır. Sözü edilen bilgi notunda Türkiye Radyo Televizyon Kurumu Genel Müdürlüğünden tahsil edilen tutarların düşüklüğü de, cezaların tahsil edilememesinden değil, aksine, TRT Kurumunun anılan kanun hükmü kapsamında, idari para cezalarını bir ay içinde, peşin olarak ödemesinden ve dörtte bir indirim yapılmasından kaynaklanmaktadır." 


Sıradaki Haber İçin Sürükleyin