Sözcü yazarı: Cemil Çiçek'in kardeşi aradı ve...

Usta gazeteci Uğur Dündar, Meclis Başkanı Cemil Çiçek'in kardeşiyle yaşadığı diyaloğu köşe yazısına taşıdı.

Sözcü yazarı: Cemil Çiçek'in kardeşi aradı ve...

Sözcü gazetesi yazarı Uğur Dündar, Meclis Başkanı Cemil Çiçek'in kardeşi Çetin Çiçek'le yaptığı konuşmayı, bugünkü köşe yazısıyla okurlarına aktardı.Dündar, Çetin Çiçek'in kendisine bomba açıklamalar yapacağını ve "Ye­ri gö­ğü sar­sa­ca­ğım, ikin­ci pa­ra­lel ola­yı­nı pat­la­ta­ca­ğım…" dediğini yazdı.Sözcü yazarı, Çetin Çiçek'le görüşmesi için muhabir arkadaşlarından birini yönlendirdiğini ve Çiçek'in muhabire, kuruluşundan bu yana içerisinde bulunduğu AK Parti'den büyük bir gürültü çıkararak ayrılacağını söylediğini belirtti.Çetin Çiçek'in Sözcü muhabiriyle görüşmesinin ardından kendisine bir SMS yolladığını ifade eden Dündar, "An­lat­tık­la­rı­nın de­va­mı­nın ge­le­ce­ği­ni, an­cak ken­di­si­nin bü­yük mad­di sı­kın­tı­lar için­de bu­lun­du­ğu­nu be­lir­ti­yor ve biz­den mad­di yar­dım ta­lep edi­yor­du" dedi.Dündar yazısının son bölümünde, benzer bir olayın CHP'nin başına gelmesi durumunda, "CHP Ge­nel Baş­ka­nı Ke­mal Kı­lıç­da­roğ­lu­’nun kar­deş­le­rin­den bi­ri, ka­le­mi­ni ya­la­ka­lı­ğa ve ya­la­na ada­mış yan­daş te­tik­çi­ler­den bi­ri­ne an­lat­mış ol­sa, ne­ler ya­zıl­maz­dı, ne­ler!.." dedi ve özel hayatın gizliliğine önem verdiklerini belirterek, "fazilet cellatlığı yapmıyoruz" ifadelerini kullandı.İşte, Dündar'ın o yazısı: 


Sıradaki Haber İçin Sürükleyin