Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan 'Çocuk oyunlarıyla' ilgili önemli karar!

Kültür ve Turizm Bakanlığı’nca özel tiyatrolara verilen desteklerle ilgili yayımlanan yeni yönetmelikte, tiyatrolar için yaptırımlar genişletiliyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan 'Çocuk oyunlarıyla' ilgili önemli karar!

Kültür ve Turizm Bakanlığı, yeni yayımladığı “Özel Tiyatroların Projelerine Yapılacak Yardımlara İlişkin Yönetmelik”te, yardım yapılacak çocuk ve gençlik oyunlarının projeleri için dikkat çeken karar aldı. Daha önce bakanlık, çocuk ve gençlik oyunları için “gerekli görmesi halinde” Uluslararası Amatör Tiyatrolar Birliği’nden (ASSİTEJ) bir değerlendirme isterken, yayımlanan yönetmelikle, bakanlık, çocuk oyunlarının desteklenebilmesi için “oyunun uygunluğuna dair bir pedagog veya psikolog tarafından yazılan raporu” dikkate alacak. Raporu hazırlayan pedagog ve psikologların diploma numaralarını belirtmeleri de şart koşuldu.Resmi Gazete’de 1995 yılında yürürlüğe giren “Özel Tiyatrolara Devlet Desteği Yönetmeliği”, 2006 yılında yürürlükten kaldırılmıştı. Yardımlar bu yönetmelik yerine, bakanlığın bütçesindeki kâr amacı gütmeyen kuruluşlara transfer kaleminden “dernek, birlik, kurum, kuruluş, sandık gibi kuruluşlara ödemeler” tertibinden karşılanmaya başlanmıştı. Bakanlık önceki gün Resmi Gazete’de yardımlara ilişkin yeni bir yönetmelik yayımladı. Yönetmelikte, özel tiyatrolara destek konusunda yeni bir düzenleme yaptı.Diploma numarası şartYayımlanan yeni yönetmelikte çocuk ve gençlik oyunlarına ilişkin bir düzenleme dikkat çekti. 2006 yılında yürürlükten kaldırılan yönetmelikte, çocuk ve gençlik oyunlarının desteklenmesi için “Değerlendirme Kurulu, değerlendirme sırasında gerek görürse çocuk oyunları için ASSİTEJ, geleneksel tiyatro için de Milletlerarası Kukla ve Gölge Oyunu Birliği (UNİMA) gibi kuruluşlardan görüş alır ve anılan kuruluşlar tarafında incelenip, hazırlanacak rapor doğrultusunda bir değerlendirmede bulunur” hükmü yer alırken, yeni yönetmelikte çocuk oyunlarına ilişkin “psikolog ve pedagog raporu” zorunlu tutuldu. Yönetmelikte, artık bir tiyatronun çocuk ve gençlik oyunlarından yardım alabilmesi için “projenin uygunluğuna dair bir pedagog veya psikolog tarafından diploma numarası belirtilerek hazırlanmış raporun aslı ile raporu hazırlayan pedagog veya psikolog tarafından sayfaları imzalanmış oyun metni” gerekli.Sanatçı Tanıtım Kartı olacakYönetmelikle, geleneksel tiyatrolar kategorisinde başvuru yapacak tiyatrolar için de başvuru sahibinin dernek veya vakıf olması durumunda halen faal olduğunu gösteren yazı, kuruluş sözleşmesi örneği ve başvuran kişinin dernek veya vakıf adına yetkili olduğunu gösterir imza sirküsünü bakanlığa iletmesi zorunlu kılındı. Ayrıca yönetmelikle Araştırma ve Eğitim Genel Müdürlüğü tarafından geleneksel tiyatro sanatçıları için verilen ‘Sanatçı Tanıtım Kartı’na sahip olan gerçek kişilerin de geleneksel tiyatrolar kategorisinde başvuru yapabilmesine olanak sağlandı. (Cumhuriyet)


Sıradaki Haber İçin Sürükleyin