KKTC'nin nüfusu belli oldu. KKTC'de nüfus yaşlanıyor. KKTC İstatistik Kurumu, 1977-2021 bilgilerini yayımladı

KKTC İstatistik Kurumu, 1977-2021 yıllarını kapsayan nüfus ve demografi bülteni yayımladı. Bu istatistiklere göre KKTC'nin nüfusu da belli oldu. Geniş yaş gruplarının toplam nüfus içinde dağılımlarına bakıldığında "0-14 yaş" grubundaki nüfusun toplam nüfus içindeki oranının 1978'de yüzde 29,5 iken, 2021'de yüzde 13,7'ye düştüğü belirtildi. "15-64 yaş" grubunun ise toplam nüfus oranı içindeki payının yüzde 60,9'dan, yüzde 76,5'e yükseldiği görülüyor.

Google Haberlere Abone ol
KKTC'nin nüfusu belli oldu. KKTC'de nüfus yaşlanıyor. KKTC İstatistik Kurumu, 1977-2021 bilgilerini yayımladı

KKTC İstatistik Kurumu, 1977-2021 yıllarını kapsayan nüfus ve demografi bülteni yayımladı.

Kurum, 1977'den itibaren yayımlanan istatistik Yıllıkları ve Ekonomik Sosyal Göstergeler'de yer alan bilgileri kullanarak bülteni oluşturdu.

Bülten, nüfus, nüfus yapısı ile doğum ve ölüm istatistiklerini içeriyor.

4 Aralık 2011 tarihinde yapılan nüfus sayımında 286 bin 257 olarak belirlenen ülke nüfusu, 2021 sonu projeksiyonuna göre, 382 bin 836 olarak hesaplandı.

1996'ta yapılan nüfus sayımına göre, cinsiyet dağılımları yüzde 52,8 erkek, yüzde 47,2 kadın iken, 2006'da yapılan nüfus sayımında yüzde 54 erkek, yüzde 46 kadın olarak değişti.

Bültene göre, 2011'de gerçekleşen sayımda ise bu oranın, yüzde 52,6 erkek, yüzde 47,4 ise kadın olduğu görüldü.

2021 projeksiyonda ise nüfusun erkek oranı yüzde 54,4, kadın oranı yüzde 45,6 olarak hesaplandı.

Nüfus yaşlanıyor

Geniş yaş gruplarının toplam nüfus içinde dağılımlarına bakıldığında "0-14 yaş" grubundaki nüfusun toplam nüfus içindeki oranının 1978'de yüzde 29,5 iken, 2021'de yüzde 13,7'ye düştüğü belirtildi.

Çalışma çağı nüfusu olarak isimlendirilen "15-64 yaş" grubunun ise toplam nüfus oranı içindeki payının yüzde 60,9'dan, yüzde 76,5'e yükseldiği görülüyor.

Doğum sayısı artıyor, doğurganlık azalıyor

KKTC'de yıllar içinde doğum sayıları artmasına rağmen, nüfus yapısından kaynaklı olarak Kaba Doğum Hızı ve Toplam Doğurganlık Oranı göstergelerinde düşüş olduğu görüldü.

1977 kayıtlarına göre, İstatistik yıllıklarında toplam doğum sayısı 2 bin 923 iken, 2021 için bu sayı 3 bin 614 olarak tespit edildi.

1977 ile 2021 doğum sayılarına bakıldığı zaman yüzde 23,6'lık bir artış olduğu görüldü. 1977'de (binde) 20,20 olarak hesaplanan kaba doğum hızı, 2021'de (binde) 9,34 olarak hesaplandı.

Doğurganlık oranının, 1977'den 1997'ye kadar inişli-çıkışlı bir değişim göstererek azaldığı, 1998'den itibaren ise doğurganlık yenilenme düzeyi olan 2,00'ın altında değerler ile seyrettiği görüldü.

Ölüm istatistiklerine bakıldığı zaman da ilk yıllara ait (1977-1981 arası) verilerde yıllık 300’ün altında ölüm kaydı olmasına rağmen, o yıllarda hesaplanan Kaba Ölüm Hızlarının binde 10 civarlarında olduğu belirlendi.

Ölüm sayısının 1693 olduğu 2021'de ise Kaba Ölüm Hızı (binde) 44 olarak hesaplandı.

Yaşam süresi uzadı

Her yıl hazırlanan Hayat Tablolarında yer alan ve sıfır yaşında dünyaya gelen bir bebeğin hayatta kalacağı ortalama süre olarak ifade edilebilecek Doğumda Beklenen Yaşam Süresi'nin 2011 Nüfus Sayımından sonra oluşturulan hayat tablolarındaki tahminlere göre yükseldiği ve 2021'de kadınlar için 83,1 yaş ve erkekler için 79 yaş olduğu görüldü.

Cinsiyete göre ölüm sayılarına bakıldığı zaman, toplam ölüm sayılarının yıllar içinde artış gösterdiği ve erkeklerin ölüm sayılarının, kadınlara göre daha yüksek olduğu tespit edildi.​​​​​​​

Kaynak: A.A
Etiketler KKTC nüfus
Sıradaki Haber İçin Sürükleyin