İnternet 'eşi dostu' geçti

2007'de en çok kullanılan bilgiye erişim kaynağı olan 'eş dost'un yerini 2012'de internet aldı.

Google Haberlere Abone ol
İnternet 'eşi dostu' geçti

Türkiye'de 2012 yılında en çok kullanılan bilgiye erişim kaynağı, yüzde 54,7 ile internet oldu.Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) 18 yaş ve üstü nüfusu kapsayan 'Yetişkin Eğitimi' araştırmasına göre, bilgiye erişim kaynağı olarak 2007'de yüzde 41,8 ile en çok aile üyesi, komşu, okul ve iş arkadaşına başvurulurken, 2012'de bu oran yüzde 26,8'e geriledi. 'Eşe dosta' sormayı bırakanlar, bilgiye erişim kaynağı olarak interneti kullanmaya başladı. 2007'de yüzde 38,1 olan internete başvuranların oranı, 2012''de yüzde 54,7'ye yükseldi.İnternete başvurma oranı, söz konusu dönemde bir okul bitirmeyenlerde yüzde 2,2'den 13,3'e, ilkokul mezunlarında yüzde 11,9'dan 20,2'ye, ilköğretim ve ortaokul mezunlarında yüzde 23,3'ten 41,2'ye, genel lise mezunlarında yüzde 42,9'dan 56,4'e, mesleki ve teknik lise mezunlarında yüzde 37,5'ten 56,8'e, yükseköğretim mezunlarında da yüzde 61,4'ten 71'e yükseldi.Aile üyesi, komşu ve iş arkadaşı gibi çevresinde bulunanlara bilgi için başvuranların, en büyük kesimini eğitim düzeyi düşük olanların oluşturduğu görüldü. Bir okul bitirmeyenlerde çevresindekilere başvurma oranı, 2007'de yüzde 74,3 iken, 2012'de yüzde 35,6'ya düştü. Çevresindekilere başvurma oranı, ilkokul mezunlarında yüzde 54'ten yüzde 38,5'e, ilköğretim ve orta okul mezunlarında yüzde 47,2'den 30,3'e, mesleki ve teknik lise mezunlarında yüzde 42,7'den 27,4'e, lise mezunlarında yüzde 40,8'den 27,2'ye, yükseköğretim mezunlarında yüzde 28,9'dan 20,9'a geriledi.Televizyon, radyo, gazete, dergi ve afiş gibi kitle iletişim araçlarının bilgi erişiminde kullanılması oranı da söz konusu dönemde yüzde 9,2'den 5,8'e düştü.Geleneksel bilgiye erişim aracı kitaplara olan ilgi azaldı. 2007'de kaynak olarak kitaplara  başvuranların oranı yüzde 6,3 iken, bu oran 2012'de yüzde 5,7'ye geriledi. AA


Sıradaki Haber İçin Sürükleyin