Gazetecilerden Danıştay'a dava! Bu noktalara itiraz ettiler!

TGC ve TGS basın kartı yönetmeliğinin iptali için dava açtı.

Google Haberlere Abone ol
Gazetecilerden Danıştay'a dava! Bu noktalara itiraz ettiler!

Türkiye  Gazeteciler Cemiyeti (TGC) ve Türkiye Gazeteciler Sendikası (YGS) geçen Ağustos ayında çıkartılan basın kartı yönetmeliğinin iptali için Danıştay'a dava açtı.İki basın kuruluşunun aaçtığı davanın dilekçesinde; "Hiçbir hukuksal gerekçeye dayanmayan, Türkiye’nin en çok sarı basın kartı üyesine sahip davacılardan görüş dahi alınmadan çıkarılan yönetmelik tamamen siyasi gerekçeyle değiştirilmiştir" denildi.Türkiye Gazeteciler Cemiyeti ve Türkiye Gazeteciler Sendikası’nın 14 Ekim 2015 tarihinde açtığı davada yönetmeliğin davacıların görüşüne dahi başvurulmadan idarenin keyfi tutumuyla hazırlandığı vurgulandı.Danıştay’da açılan davada; yönetmeliğin kamu yararını gerçekleştirmekten uzak olduğu, Anayasa başta olmak üzere kanunlara aykırı olduğu hatırlatıldı. Aralık 2014 tarihindeki Basın Kartı Komisyonu Toplantısı’nda sürekli basın kartını hak ettiği belirlenen 94 gazeteciye kartlarının verilmediği, kartların Genel Müdür tarafından keyfi olarak imzalanmadığına dikkat çekildi.Dava dilekçesinde kamu yararı göz önüne alınarak idarenin savunması alınıncaya kadar yürütmenin durdurulması talep edildi.

 

DAVA DİLEKÇESİNDEKİ YER ALAN İTİRAZ NOKTALARI

 

1.KOMİSYONUN YAPISI DEĞİŞTİRİLDİ

 

1973 yılından beri Komisyon 13 kişiden oluşurken 2015 tarihli dava konusu yönetmelik ile üye sayısı 15 kişiye çıkarıldı. 50 yıldır süregelen komisyonun yapısı değiştirildi. Komisyondan Türkiye Gazeteciler Federasyonu ve İzmir Gazeteciler Cemiyeti çıkarıldı.  Davacılardan Türkiye Gazeteciler Sendikasının üç temsil hakkı bire indirildi. Gazetecilik meslek örgütlerinin temsil oranı üçte bire düşürüldü. Genel Müdürlüğün Komisyona seçtiği üye sayısı artırıldı.

 

2.  BYEGM’NİN GÖREVİ KOMİSYONUN YAPISINI BELİRLEMEK DEĞİLDİR

 

231 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Basın Yayın Enformasyon Genel Müdürlüğü’nün görevlerinden biri “basın yayın kuruluşlarına ve gazetecilere basın kartı düzenlemek, komisyonun sekretaryasını yürütmek” olarak tarif edilmişti. Yeni yönetmelikle ise BYEGM’ne Basın Kartı Komisyonu’na üye belirleme yetkisi sağlandı.

 

3. AA VE TRT’DE ÇALIŞANLARLA ÖZEL SEKTÖRDE ÇALIŞANLAR ARASINDA EŞİTSİZLİK YARATILDI

 

Yeni yönetmelikle AA ve TRT’de Basın İş Kanunu dışında çalıştırılan kişilere Basın Kartı verilmesinin yolu açıldı. Anadolu Ajansı ve Türkiye Radyo Televizyon Kurumu’nda özellikle sözleşme ile çalıştırılanlar ile özel sektör Basın Yayın Kuruluşlarında çalışanlar arasında birden fazla eşitliksizlik yaratıldı. TRT ve Anadolu Ajansı’nda 5953 sayılı yasa kapsamı dışında da gazeteci  çalıştırılmasının önü açıldı. Çalışanların hakları kısıtlandı.

 

4. GEÇİCİ İŞSİZ KALAN GAZETECİ 1 AY DEĞİL 3 AY SERBEST BASIN KARTI TAŞIMALI

 

Geçici olarak işsiz kalan basın kartı sahibinin eski yönetmeliğe göre üç ay taşıyabildiği serbest basın kartının süresi yeni yönetmelikle bir aya düşürüldü.

 
Sıradaki Haber İçin Sürükleyin