Gazetecilerden Abhazya'ya dostluk çıkarması

Türkiye Gazeteciler Federasyonu'nun 44. Başkanlar Konseyi Abhazya Cumhuriyeti’nin Başkenti Sohum'da toplandı.

Google Haberlere Abone ol
Gazetecilerden Abhazya'ya dostluk çıkarması

Türkiye Gazeteciler Federasyonu’nun (TGF) 44. Başkanlar Konseyi, 09-12-Mayıs-2014 tarihlerinde toplanan 55 meslek örgütünün başkan ya da temsilcisinin katılımıyla Abhazya Cumhuriyeti’nin Başkenti Sohum’da toplandı. Abhazya Dışişleri Bakanlığı ve Abhazya Gazeteciler Birliği’nin ev sahipliğinde gerçekleşen toplantı sonrasında oluşturulan aşağıdaki sonuç bildirgesinin kamuoyu ile paylaşılması kararlaştırıldı:"1- Abhazya’daki toplantımız, TGF Başkanlar Konseyi’nin KKTC’den sonra yurt dışında gerçekleştirdiği ilk toplantısı olmuştur ve karşılıklı temaslar açısından yararlı geçmiştir. TGF, gerek sivil toplum kuruluşları, gerekse meslek örgütleri tarafından gerçekleştirilen bu tür etkinliklerin mesleki ve kültürel açıdan verimli geçtiğine inanmaktadır.2- TGF Abhazya toplantısıyla, karşılıklı mesleki ve kültürel alışverişin yanı sıra Dünya barışının ne denli önem taşıdığını ortaya koymayı hedeflemiştir. İyi niyet, dostluk, kardeşlik duygularının egemen olduğu barış dolu bir dünya, demokratik toplumların olmazsa olmazıdır ve toplumlar arası diyalog ancak temel insan hak ve özgürlüklerinin hakim olduğu bir dünyada gerçekleşip, gelişebilecektir. TGF; hak, hukuk, özgürlük, demokrasi ve barışa olan özlemini Abhazya toplantısıyla bir kez daha Dünya kamuoyuna haykırmıştır.3- Dünyanın neresinde olursa olsun kurtuluş mücadelesi vermiş, kendine özgü dili, kültürü, örfü, ananesi, geleneği olan ve toprak bütünlüğüne sahip bulunan halkların diğer ülkelerden ve toplumlardan izole edilmesi çağımızda bir insanlık suçu olarak algılanmalıdır. Bu bağlamda izolasyon hedefiyle dünya toplumlarından soyutlanmak istenen halkların yanında olunmalı ve onların verdiği demokratik, bağımsız, özgür bir ülke olarak yaşama talepleri, savaşsız, barış dolu bir dünya için desteklenmelidir. 4- Abhazya’nın doğa harikası güzelliği, tüm dünya için tabiatın olduğu gibi korunması gerçeğini bir kez daha göstermiştir. Çevreyi yok eden sanayi kuruluşlarını kabul etmeyen ve ekonomisini bacasız sanayi üzerinde yükseltmeyi hedefleyen Abhazya örneği önemlidir. Tertemiz bir doğa, yok edilmemiş, bozulmamış tabiat insanlığın ortak hazinesidir ve bu hazineyi koruyup kollamak gelecek nesillere aynı güzellikte teslim etmek bir insanlık görevidir. Abhazya’daki doğaya saygı evrensel bir insanlık davranışı olarak yaygınlaştırılmalıdır.5- Bununla birlikte ülkemizdeki dostluk barış ve kardeşlik sürecinin toplumumuz nezdinde olumlu yankı bulduğu gözlemlenmektedir. Ülkemizin birlik, beraberlik ve bütünlüğü koruyarak toplumsal barış sürecinin geliştirilmesinde meslek kuruluşları, sivil toplum örgütleri ve toplumun her kesimin sürece katkı koymaya devam etmesi yarar sağlayacaktır. Bu sürecin tam anlamıyla başarıya ulaşmasının yolu demokrasinin tüm kurum ve kurallarıyla uygulanmasından geçtiği açıktır. Demokrasinin teminatı da her konuda bireysel özgürlüklerdir. Özellikle gazetecilerin ve halkın oylarıyla seçilmiş kişilerin, özgürlüklerinden yoksun bırakılmaları büyük yaralara neden olmaktadır. Gazetecilerin mücadele alanı medya kurumları, seçilmişlerin yeri de seçmenlerin yanıdır. Demokrasinin vicdanı da bunu gerektirir. Son aylarda bu konuda atılan adımlarla tutuklu gazetecilerin özgür bırakılması doğru adımlardır ve mutlaka devam etmelidir.6- 30 Mart 2014'te yapılan yerel seçimler milli irade kavramının önemini bir kez daha ortaya koymuştur.  Milli irade asla herhangi bir partinin skoru değil, sandıktan çıkan sonucun tamamıdır. Bu nedenle halkın yönetim yetkisi verdiği iktidar partisi kim olursa olsun, sandığa yansıyan halk iradesinin tamamına saygılı olmalı, toplumun her kesimini herhangi bir ayrım gözetmeksizin kucaklamalıdır. TGF, toplumsal barışın ancak böylesine bir bütünsellikle sağlanabileceğine inanmaktadır.7- Ülkemizdeki meslek kuruluşlarını bölüp parçalamaya yönelik çabalar asla kabul edilemez. Egemenlerin böl, parçala, yönet mantığına destek veren ve meslek örgütlerimizin gücünü kırmaya yönelik olduğu bilinen bu tür girişimler kınanmalı, ülkemizdeki meslek kuruluşları bu yöndeki faaliyetlere karşı uyanık olmalıdırlar. TGF birlik, beraberlik ve bütünlükten yanadır ve her türlü ayrımcılığa da karşıdır. TGF bünyesinde olup da bu tür bölücülükten yana tavır alanlara karşı da gerekli yaptırımları uygulamaya kararlıdır.8- Başkanlar Konseyimiz TGF’ye üyelik başvurusunda bulunan meslek örgütlerinin durumunu, Abhazya toplantısında nicelik ve nitelik yönünden değerlendirmiştir. Bu kapsamda Urfa GAP Gazeteciler Cemiyeti, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Gazeteciler Derneği ve Karabük Gazeteciler İletişim Derneği’nin üyelik başvurularını kabul etmiştir."Gazetecilerden Abhazya'ya dostluk çıkarması  


Sıradaki Haber İçin Sürükleyin