Fethullah Gülen'den İçişleri Bakanı'na dava!

Fethullah Gülen'in avukatı Nurullah Albayrak, İçişleri Bakanı Efkan Ala aleyhine 50 bin TL manevi tazminat davası açtı.

Google Haberlere Abone ol
Fethullah Gülen'den İçişleri Bakanı'na dava!

Fethullah Gülen'in avukatı Nurullah Albayrak, İçişleri Efkan Ala'nın Erzurum'da yaptığı bir konuşmada müvekkiline yönelttiği gerçek dışı ithamlar ve yakışıksız benzetmeler ile müvekkilinin kişilik haklarına saldırdığını belirtti. Avukat Albayrak, haksız saldırı nedeniyle İçişleri Bakanı Efkan Ala aleyhine 50 bin TL manevi tazminat davası açtı. Ankara Asliye Hukuk Mahkemesi'ne verilen dava dilekçesinde, davalı İçişleri Bakanı Efkan Ala'nın 27 Ocak'ta Erzurum'da yaptığı konuşmasında müvekkilime karşı gerçek dışı isnad ve ithamlarda bulunduğu vurgulandı. Dilekçede, "Bu beyanlar müvekkilimin kişilik haklarına açık ve ağır saldırı niteliğindedir. Söz konusu ifadeler eleştiri ve ifade özgürlüğü kapsamında değerlendirilemeyecek nitelikte olup, müvekkilimin kişilik haklarına saldırma kastının tezahürüdür." denildi. Avukat Albayrak dilekçesinde, "Davalı konuşmasında müvekkilimin ismini vermese de, tüm yazılı ve görsel medyada sözlerin müvekkilime söylendiği açık olarak ifade edilmiştir." dedi. 'HUSUMET VE KUŞKU YARATMAYA ÇALIŞILIYOR'Avukat Albayrak, İçişleri Bakanı Efkan Ala tarafından söylenilen hakaret içerikli sözlerle kamuoyunda müvekkiline karşı husumet ve kuşku yaratmaya çalışılarak, müvekkilimin kişilik haklarına saldırıldığını ifade etti. Avukat Albayrak dilekçesinde "Dava konusu sözleri sarfetmek suretiyle insanları birbirine düşürme ve insanlar arasına kin ve düşmanlık sokma gayretiyle hareket etmek hukuken ve vicdanen kabul edilemez bir davranıştır." dedi.'İFADELER KİŞİLİK HAKLARINA AÇIK BİR SALDIRIDIR'"Davalı İçişleri Bakanıdır. Bu sıfatı ile, insanların seçim meydanlarında suçlu ilan edilemeyeceğini ve karakter suikastı yapılamayacağını bilir, bilmesi gerekir." Denilen dilekçede, şunlar dile getirildi: "Konuşmada söylenilen 'darbe teşebbüsünde bulunmak, başkaldırmak, defekte etmek, yuvalanmak, iyi niyeti suiistimal etmek, uluslararası sömürge düzenine one munite diyen bir lidere dur demek" şeklinde ifade edilen sözler mesnetsiz, haksız ve hukuksuz birer iddiadan başka birşey değildir. İftira niteliğindeki bu tür iddiaların sorumsuzca dile getirilmesi, halkı kin ve düşmanlığa tahrik etmekten başka bir amaca hizmet etmemektedir. İçişleri Bakanı tarafından hukuk hiçe sayılarak bu tür sözlerin sarfedilmesi, sosyal medyada insanların ahlaki ve hukuki kriterleri yok sayarak hakaret ve iftira atmalarını teşvik etmektedir. Bunun ahlaki ve vicdani sorumluluğu doğrudan davalıya ait olacaktır." 'DAVALI RAHATLIKLA MESNETSİZ İDDİALARDA BULUNABİLİYOR'Avukat Albayrak dilekçesinde, davalının siyasi bir kişilik kazanmasının hemen ardından gerçek dışı iddialarda bulunduğunu ifade ederek, "İddialarının iftira olduğunun ortaya çıktığında ise 'ben isim vermedim ki' deyip sorumluluktan sıyrılmaya çalışmıştır. Bu durum davalının rahatlıkla mesnetsiz iddialarda bulunabildiğini göstermektedir." dedi. 'GÜVENİ ZEDELEYİCİ ÜSLUP KULLANILDI'Davalının konuşmasında 'güveni zedeleyici bir üslup kullandığı' vurgulanan dilekçede, "Davaya konu ifadelerde yararlı ve ilgili olmayan nitelemeler ve yorumlar yapıldığı, tahrik edici, kamuoyunda husumet ve kuşku yaratıcı, güveni zedeleyici bir üslubun kullanıldığı; böylece, eleştiri sınırları aşılarak öz ile biçim arasındaki dengenin bozulduğu belirgin olup, hukuka aykırılık unsuru gerçekleşmiştir. Davalı tarafından kullanılan sözler amacı ne olursa olsun başlı başına kişilik haklarına ağır ve haksız bir saldırı oluşturmaktadır." denildi.'HOCAEFENDİ BİR SÜREDİR HAKSIZ İDDİA VE İFTİRALARA MARUZ BIRAKILIYOR'Müvekkili Fethullah Gülen'nin kendini İslam'ın tertemiz çehresini tüm dünyaya tebliğ ve temsil ile göstermeye adadığının altına çizen Avukat Albayrak dilekçesinde şunları vurguladı: "Evrensel barışa ve medeniyetler arası diyaloğa yapmış olduğu katkılarıyla dünya kamuoyu tarafından tanınan, toplumun büyük bir kesimi tarafından eserleri ve yaptıkları ile bilinen, takip edilen, takdir edilen ve sevilen bir kanaat önderi olmakla birlikte, ne yazık ki hukuku hiçe sayan bir kesim tarafından bir süredir haksız iddia ve iftiralara insafsızca maruz bırakılmaktadır. Herkesi kendi fikrinde ve konumunda kabul eden, insanların düşüncelerine saygı duymak ve bu temellerde toplumun bütün kesimleri arasında diyaloğu ve hoşgörüyü teşvik etmek için adeta canhıraş feryat eden müvekkilimin kişilik haklarına zarar vermek suretiyle konuşmalar yapmak haksız ve insafsızlıktır."'İFADELER ELEŞTİRİ MAHİYETİNDE DEĞİLDİR'"Davalı tarafından dile getirilen hususlar müvekkilin eleştirilmesi değil, açık ve tereddütsüz olarak suçlanması, halk nazarında küçük düşürülmeye çalışılmasıdır." Denilen dilekçede, şunlar dile getirildi: Eleştiri belirli bir davranış, olay, kişi ve eser konusunda yorumları içerir. Siyasal eleştiri ve değerlendirmelerde aynı çerçevede düşünülür. Özellikle toplumun her an göz önünde olan siyasal kişileri gerektiğinde eleştirmek basının görevidir. Yayın konusu yapılan haber objektif oldukça, doğru olaylara dayandıkça ve doğru amaca yönelik bulundukça eleştiri yapılabilir. Davalı tarafından dile getirilen hususlar müvekkilin eleştirilmesi değil, açık ve tereddütsüz olarak suçlanması, halk nazarında küçük düşürülmeye çalışılmasıdır. Davalı eleştiri amacıyla hareket etmemiştir. İddia edilen hususlar gerçek olmadığından kamu yararının varlığından da bahsedilemez."'İSTENİLEN TAZMİNAT FAHİŞ DEĞİLDİR'Davalıdan istenen tazminatın fahiş olmadığına dikkat çekilen dilekçede, "Davalı tarafından basın açıklamasında dile getirilen iddialar ve suçlamalar çok ağırdır. Tazminat takdir edilirken, isnadın ağırlığı ve muhatabın bu isnat nedeniyle çektiği büyük acı ve elem göz önünde bulundurulmalıdır. Müvekkilimin konumu (sosyal durumu) tazminat miktarı belirlenirken nazarı dikkate alınmalıdır. Konuşma yazılı ve görsel medyada ve internette yayınlanmıştır. Hem çok sayıda takipçiye ulaşmış ve hem de internette yayınlanmak suretiyle kalıcı olduğundan, insanların bu ifadeleri tekrar tekrar okuyacak olması nedeniyle tazminatın yüksek miktardan belirlenmesinin iktiza ettiği izahtan varestedir. Mesnetsiz ve haksız iddiaların başkaları tarafından kullanılmasına sebebiyet verilmiş olması hususunun da tazminatın takdirinde dikkate alınması gerekmektedir." ifade edildi.Avukat Albayrak, davaya delil olarak, "27.01.2014 tarihinde Erzurum'da yapılan konuşma içeriği, konuşmayla ilgili medyaya yansıyan haberler, konuşma içeriğiyle ilgili olarak yapılan yorumlar, gerek duyulması halinde sunulacak olan Uzman Mütalaası, arşı tarafça sunulan delillere karşı sunulacak olan mukabil deliller, yasal her türlü delaili' sundu. (CİHAN)


Sıradaki Haber İçin Sürükleyin