Deprem bölgesi için flaş karar: Gelir İdaresi açıkladı! Borç yapılandırma kararları belli oldu

Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından belirlenen Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair 7440 Sayılı Kanun Genel Tebliği Resmi Gazete'de yayımlandı. Tebliğ'de belirlenen bölgelerde mücbir sebep halinin 30 Kasım 2023 tarihine kadar devam edeceği belirtilirken mücbir sebep hali kapsamında başvuru ve ödeme süreleri ile ilgili kararlar da belli oldu. İşte o kararlar...

Google Haberlere Abone ol
Deprem bölgesi için flaş karar: Gelir İdaresi açıkladı! Borç yapılandırma kararları belli oldu

Mücbir sebep halinin 30 Kasım 2023'e kadar uzatıldığı deprem bölgeleri için kararlar Gelir İdaresi tarafından alındı Resmi Gazete'de yayımlandı. Söz konusu kararların ilgilendirdiği deprem bölgelerini Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya illeri ile Gaziantep İlinin İslahiye ve Nurdağı ilçelerini kapsıyor.

BAŞVURULAR 29 ŞUBAT

Buna göre, sayılan yerlerdeki dairelere 7440 sayılı yasa kapsamında yapılacak başvuruların 29 Şubat 2024 tarihine kadar yapılması ve ödenecek birinci taksitin 31 Mart 2024 (bu tarihin resmî tatile rastlaması nedeniyle 1 Nisan 2024) tarihine, ikinci taksitin 30 Nisan 2024 tarihine kadar, diğer taksitlerin ise takip eden aylarda ödenmesi gerekiyor.

31 MART SON ÖDEME TARİHİ

Bu yerlerdeki mükellefler, yasa kapsamında matrah ve vergi artırımından yararlanmak için başvuru süresi 29 Şubat 2024, gelir, kurumlar ve katma değer vergisi ile gelir (stopaj) ve kurumlar (stopaj) vergisi tutarlarını ödeme süresi ise 31 Mart 2024 olarak belirlendi. Bu tutar talep edilmesi hâlinde ilk taksiti Mart/2024 ayından başlamak üzere aylık dönemler halinde 12 eşit taksitte ödenebilecek.

Mükelleflerin, KDV stok beyanına ilişkin beyanname ve eki envanter listesinin verilmesine ilişkin tarih, mücbir sebep halinin sona erdiği tarihi takip eden üçüncü ayın sonu olan 29 Şubat 2024 olarak tespit edildi. Yapılacak beyan üzerine tahakkuk edecek tutarlar da aynı süre içinde ödenecek.

BEYAN SÜRESİ BELLİ OLDU
İlgili yasayla, ÖTV'nin konusuna giren malları bu madde kapsamında beyan eden ve alış belgelerini ibraz edemeyen mükelleflerin, bu malların beyan tarihindeki miktarı ve emsal bedeli üzerinden geçerli olan ÖTV'yi 29 Şubat 2024 tarihine beyan etmeleri ve bu beyan üzerinden aynı süre içinde ödemeleri gerekiyor.

Mükelleflerin, yasanın 6. maddesinin 2. fıkrası kapsamında ödenmesi gereken KDV'nin, ilk taksitini 29 Şubat 2024 tarihine kadar beyanname verme süresi içinde, izleyen taksitlerini beyanname verme süresini takip eden birinci ve ikinci ayda olmak üzere 3 eşit taksitte, 3. fıkrası hükümlerinden yaralanmak istemeleri halinde 29 Şubat 2024 tarihine kadar beyan etmek suretiyle düzeltmeleri ve beyan edilen tutarlar üzerinden hesaplanan vergiyi beyanname verme süresi içinde ödemeleri gerekiyor.

Öte yandan, Adana, Diyarbakır, Elazığ, İslahiye ve Nurdağı ilçeleri hariç olmak üzere Gaziantep, Kilis, Osmaniye ve Şanlıurfa illeri ile Sivas İli Gürün ilçesinde mücbir sebep hali 31 Temmuz'da sona erdiğinden, bu yerlerde bulunan dairelere 7440 sayılı Kanun kapsamında yapılacak başvuru ve ödemelerin bazı alacakların yeniden yapılandırılmasına dair 7440 sayılı kanun genel tebliğindeki açıklamalara göre yapılması gerekiyor.

Kaynak: A.A
Sıradaki Haber İçin Sürükleyin