Büyük şair ölümünün 100. yılında anılıyor

Tevfik Fikret vefatının 100. yıldönümünde anılacak.

Büyük şair ölümünün 100. yılında anılıyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür Daire Başkanlığı Kütüphane ve Müzeler Müdürlüğü, Türk edebiyatına emek veren, katkı sunan yazar ve şairleri unutmuyor.Kütüphane ve Müzeler Müdürlüğü Tevfik Fikret’i ölümünün 100. yıldönümünde düzenleyecekleri bir sempozyum ile anacak.

 

“Ölümünün 100. Yıldönümünde Tevfik Fikret Sempozyumu”, 15 Ekim Perşembe günü Ali Emiri Efendi Kültür Merkezi’nde düzenlenecek. İki oturumda gerçekleşecek olan sempozyumda katılımcılar genel olarak Tevfik Fikret’in hayatı, düşünceleri, edebi kişiliği ile Aşiyan Müzesi hakkında konuşacak.Türk şiirine içerik ve biçim açısından yenilikler getiren ve Türkiye’de batılı sanat anlayışının yerleşmesinde önemli bir rol oynayan Tevfik Fikret’in anlatılacağı sempozyum, 10.00’da başlayacak. Edebiyatseverlerin ilgiyle takip edeceği program, halka açık ve ücretsiz olarak gerçekleştirilecek.

 

Sempozyumun ilk oturumunda Prof. Dr. Nedret Kuran Burçoğlu, “Tevfik Fikret’in Aile Hayatı ve Yaşamında Sanatın Yeri”, Prof. Dr. Abdullah Uçman, “Bir Servet-i Fünûn Şairi olarak Tevfik Fikret”, Prof. Dr. Fatih Andı, “Edebiyatımızda Tevfik Fikret’in Yeri ve Önemi”, Prof. Dr. Zeynep İnankur, “Resim ve Tevfik Fikret” ve Doç. Dr. Seyfi Kenan, “Tevfik Fikret’in Eğitim Felsefesi ‘Fikri Hür, Vicdanı Hür Birey Yetiştirmek’ başlıklı tebliğlerini sunacaklar. Birinci oturum, genel değerlendirme ve soru-cevap bölümünün ardından tamamlanacak. Sempozyumun son oturumunda ise Yüksek Mimar Ömer Kuran, “Mimar Tevfik Fikret”, Doç. Dr. E. Cüneyt Akalın, “Tevfik Fikret, Gençlik ve Mekteb-i Sultani Müdürlüğü”, Gazeteci-Yazar Orhan Karaveli, “Gazeteci Tevfik Fikret-Tevfik Fikret ve Atatürk”, Aşiyan Müzesi-Arkeolog,  Osman Ocak, “Servet-i Fünun Döneminde Tevfik Fikret ve Sosyal Hayatı” ve Tarihçi-Aşiyan Müzesi Yöneticisi, Ata Yersu, “Tevfik Fikret’in Aşiyanı ve Yüzyıllık Serüveni” hakkında katılımcıları bilgilendirecekler. Sempozyum genel bir değerlendirme ve soru-cevap bölümünün ardından sona erecek.Büyük şair Tevfik Fikret kimdir?Şairliğinin yanı sıra mimar, ressam, öğretmen, gazeteci ve fikir adamı olan Tevfik Fikret 24 Aralık 1867'de İstanbul’da doğdu. Asıl adı Mehmed Tevfik’tir. Servet-i Fünûn şairleri arasında önemli bir yeri olan Tevfik Fikret'in edebi hayatı 1880-1896 ve 1896 sonrası olarak ikiye ayrılır. İlk döneminde yazdığı şiirlerinde “Sanat için sanat” anlayışı hâkimken ikinci döneminde ise “Toplum için sanat” anlayışını benimsedi. Aruz ölçüsünü Türkçeye başarıyla uygulayan üç büyük sanatçıdan biridir. Şiir yazmaya lise yıllarında başlayan Fikret, Mahmudiye Valide Rüştiyesi’nde başladığı öğrenim hayatına Galatasaray Sultanisi’nde devam etti. Çeşitli memurluklarda çalışan Fikret, 1891 yılında Mirsad dergisinin şiir yarışmasını kazandı. Tevfik Fikret, Mekteb-i Sultani’de öğretmenlik yaptığı zamanlarda Malumat dergisinin başyazarlığını üstlendi. 1895’te ise Servet-i Fünûn dergisinde çalışmaya başladı. 1896 yılının sonlarında Robert Koleji'nde Türkçe dersleri vermeye başlayan şair, bu görevi ölümüne dek sürdürdü. Yaşadığı bir dizi olaylar nedeniyle meşrutiyetin ilanına kadar 7 yıl “Aşiyan” adını verdiği evinde inzivaya çekildi. Daha sonra bu ev müzeye dönüştürüldü. Meşrutiyetin ilanından sonra Hüseyin Cahit ile “Tanin” gazetesini çıkarmaya başladı. 19 Ağustos 1915’te Aşiyan'da hayatını kaybetti. Rübâb-ı Şikeste, Haluk’un Defteri, Rübâb’ın Cevabı, Şermin ve Tarih-i Kadim eserlerinden bazılarıdır.


Sıradaki Haber İçin Sürükleyin