Bugün Ankara'da Türkiye'de kadınların adalete erişiminin desteklenmesi konuşuldu. "Değişim öncelikle toplumsal cinsiyete duyarlı bir dil kullanmakla başlamalı"

‘Türkiye'de kadınların adalete erişiminin desteklenmesi’ başlıklı uluslararası seminer, Avrupa Birliği ve Avrupa Konseyi iş birliği kapsamında Ankara’da gerçekleşti.

Google Haberlere Abone ol
Bugün Ankara'da Türkiye'de kadınların adalete erişiminin desteklenmesi konuşuldu. "Değişim öncelikle toplumsal cinsiyete duyarlı bir dil kullanmakla başlamalı"

Düzenlenen seminere ilgili bakanlıklar, Türkiye Barolar Birliği, yerel barolar ve adli yardım merkezleri, kamu kurum ve kuruluşları, uluslararası ve ulusal yargı makamları ve uzmanları, üniversiteler ve araştırma merkezlerinin yanı sıra kadın hakları alanında çalışan sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

Avrupa Konseyi Ankara Program Ofisi Başkan Vekili Pınar Başpınar yaptığı açılış konuşmasında, kadınların adalete erişiminin ölçülmesi ve izlenmesinde tüm aktörlerin toplumsal cinsiyete duyarlı bir bakış açısı benimsemeleri gerektiğinin altını çizdi. "Türkiye'de Kadınların Adalete Erişiminin Desteklenmesi” ortak projesinin kadınların adli yardıma erişimini ve adli yardım hizmetlerinin kadınların ihtiyaçlarına daha iyi cevap verme kabiliyetini artırmayı amaçladığını hatırlatan Başpınar, şunları vurguladı:

“Adalete erişimin izlenmesi ve ölçülmesi, genel olarak insan haklarının korunması ve kadınların adalete ve ilgili hizmetlere etkin erişimini kolaylaştıracak mekanizmaların kurulması açısından özellikle önemlidir. Erişilebilirlik ve etkinlik göstergelerine göre etkin izleme, erişilebilirliği kolaylaştıran veya engelleyen faktörler hakkında veri sağlayacaktır.”

TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİ ÖNCELİKLİ BİR KONU

Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Sivil Toplum, Temel Haklar, Yargı ve İçişleri Bölüm Başkanı Alexander Fricke ise konuşmasında, “Toplumsal cinsiyet eşitliği, Avrupa Birliği'nin dış ilişkileri bağlamında öncelikli bir konudur. "Türkiye'de Kadınların Adalete Erişiminin Desteklenmesi" projesi ve toplumsal cinsiyet odaklı diğer projeler kapsamında elde edilecek somut sonuçların, kadınların adalete tam erişiminin sağlanmasına önemli bir katkı sağlayacağına inanıyorum. Bu proje, uygulama sürecinde kadınların adalete erişiminde karşılaştıkları engelleri ve olası çözüm yollarının tespit edilmesinde önemli çıktılar elde etmiştir ve kadınların adalete erişiminin ölçülmesi ve izlenmesine ilişkin bu seminer bu sonuçlara değerli bir katkı sağlayacaktır” dedi.

250'NİN ÜZERİNDE KADINA ADLİ YARDIM HİZMETİ SUNDUK

Türkiye Barolar Birliği Başkanı Av. Erinç Sağkan ise konuşmasında "Türkiye Barolar Birliği olarak kadın hakları ve kadına yönelik ayrımcılıkla mücadele öncelikli çalışma alanlarımız arasında yer almaktadır. Bu proje çerçevesinde 264 meslektaşımıza uzmanlık eğitimi vererek 250'nin üzerinde kadına adli yardım hizmeti sunduk. Türkiye'de kadınların adalete erişimi için verilen mücadelenin henüz çok başındayız. Değişim öncelikle toplumsal cinsiyete duyarlı bir dil kullanmakla başlamalı; ancak Türkiye'de kamusal alanda ve özel hayatta toplumsal cinsiyet eşitliğini teşvik eden bir ortam yaratmak için hala mücadele etmekteyiz. Bu nedenle bu projeler kadın hareketini ve mevcut mücadeleyi desteklemek açısından büyük önem arz etmektedir" diye konuştu.

Program kapsamında gerçekleşen oturumlarda kadınların adalete erişiminin ölçülmesi ve izlenmesine yönelik uygulamalar tartışılarak kadınlar ve dezavantajlı grupların önündeki engellerin daha etkili bir şekilde tespit edilip ortadan kaldırılması konusunda görüşlere yer verildi.

Bu faaliyet, Avrupa Birliği ve Avrupa Konseyi'nin "Batı Balkanlar ve Türkiye için Yatay Destek Programı 2019-2022" başlıklı ortak programının bir parçası olan "Türkiye'de kadınların adalete erişiminin desteklenmesi" konulu projesi çerçevesinde düzenlenmiştir.

Kaynak: DHA
Sıradaki Haber İçin Sürükleyin