Boğaziçi Mezunları Derneği'nin açtığı davada karar çıktı: Bakanlığın kararı iptal edildi

Boğaziçi Üniversitesi’nin ve çevresinin ikinci ve üçüncü derece SİT alanına dönüştürülmesiyle ilgili Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın aldığı karar, mahkeme tarafından iptal edildi.

Google Haberlere Abone ol
Boğaziçi Mezunları Derneği'nin açtığı davada karar çıktı: Bakanlığın kararı iptal edildi

Kararın iptaline yönelik davayı yürüten Boğaziçi Üniversitesi Mezunlar Derneği (BÜMED), kararla ilgili açtığı davayı kazandı.

Gerçek Gündem'de yer alan habere göre, mahkeme kararı, bölgenin yapılaşmaya açılmasının önüne geçti.

KARAR HUKUKA UYGUN BULUNMADI

Kararla ilgili bilirkişi raporlarını inceleyen mahkeme “davaya konu alanın ekolojik ve fizyografik yapısı itibariyle iki farklı sit derecelendirmesi ile birbirinden ayrı tutulmasının bilimsel bir dayanağının olmadığını, ekolojik bütünlük olarak uygunluk bulunmadığını, yerleşke alanının tarihi kimliği dikkate alındığında, tarihi ve dönem içinde yapılmış yapılarla alanın bütün olarak korunması gerektiği” ve  “sit statü tanımlamasına ilişkin alınan kararın hem kampüs bütünlüğünü hem de Boğaziçi sisteminin doğal bütünlüğünü olumsuz etkileyeceği”ni belirterek Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın kararında hukuka uyarlık bulunmadığına karar verdi.

NE OLMUŞTU?
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, doğal SİT alanında bulunan üniversite ve yakın çevresinin bir bölümünü “nitelikli koruma alanı”, bir bölümünü de “sürdürülebilir koruma ve kontrollü kullanım alanı”na dönüştürmüştü.

Karar, Boğaziçi Üniversitesi ve çevresinin yapılaşmasının önünü açabileceği için eleştirilmiş ve kararın iptaline dair Boğaziçi Üniversitesi Mezunlar Derneği, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na dava açmıştı.

Sıradaki Haber İçin Sürükleyin