Başörtüsü düzenlemesi Meclis'e gönderildi. Anayasada nasıl bir değişiklik yapılacak? Tartışmalı evlilik birliği şartı kabul edildi! Aile değil, evlilik toplumun temeli sayılacak

Başörtüsü ile ilgili anaysa değişikliğini kapsayan düzenleme Anayasa Komisyonunda kabul edilerek Meclis'e gönderildi. Tasarının içinde kamuoyunda tartışmalara neden olan "evlilik birliği şartı" da düzenlemeye eklendi. Düzenleme ile toplumun temelini "aile" değil, "evlilik birliği" oluşturacak. Evlilik dışı ilişkiler ne olacak, düzenleme anayasada neleri değiştiriyor? İşte detaylar...

Başörtüsü düzenlemesi Meclis'e gönderildi. Anayasada nasıl bir değişiklik yapılacak? Tartışmalı evlilik birliği şartı kabul edildi! Aile değil, evlilik toplumun temeli sayılacak

Başörtüsüne anayasal güvence getiren Anayasa'nın 24'üncü maddesinde değişiklik öngören düzenleme madde 336 milletvekilinin imzasıyla TBMM Anayasa Komisyonu'na gönderilmişti. O düzenleme komisyonda tartışmaların ardından onaylandı. Şimdi Meclis Genel Kurulunda görüşülecek.

Düzenlemede neler var? Anayasada neler değişecek?

Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ile Anayasa'nın 24'üncü maddesine, başörtüsüne anayasal güvence getiren hükümler eklenecek.

Buna göre,

- Temel hak ve hürriyetlerin kullanılması ile kamu veya özel kesim tarafından sunulan mal ve hizmetlerden yararlanılması, hiçbir kadının başının örtülü veya açık olması şartına bağlanamayacak.

- Hiçbir kadın; dini inancı sebebiyle başını örtmesi ve tercih ettiği kıyafetinden dolayı eğitim ve öğrenim, çalışma, seçme, seçilme, siyasi faaliyette bulunma, kamu hizmetlerine girme ile diğer herhangi bir temel hak ve hürriyeti kullanmaktan ya da kamu veya özel kesim tarafından sunulan mal ve hizmetlerden yararlanmaktan hiçbir surette yoksun bırakılamayacak, bu nedenle kınanamayacak, suçlanamayacak ve herhangi bir ayrımcılığa tabi tutulamayacak.

TARTIŞMALI MADDE "EVLİLİK BİRLİĞİ ŞARTI" KABUL EDİLDİ

- Alınan veya verilen bir hizmetin gereği olan kıyafet söz konusu olduğunda devlet, ancak dini inancı sebebiyle kadının başını örtmesini ve tercih ettiği kıyafetini, hiçbir surette engellememek şartıyla gerekli tedbirleri alabilecek.

- Anayasa'nın 41'inci maddesinin, 'Ailenin korunması ve çocuk hakları' şeklindeki birinci kenar başlığı, 'Ailenin korunması, evlilik birliği ve çocuk hakları' olarak değiştiriliyor.

- Ailenin toplumun temeli olduğunu düzenleyen maddeye, evlilik birliği şartı da ekleniyor.

KADIN ÖRGÜTLERİNDEN İTİRAZ

"Evlilik birliği şartı" özellikle kadın ve LGBTİ+ örgütleri tarafından eleştirilmişti. Hak örgütleri, evlilik dışı ilişkilerin ve eş cinsel ilişkilerin yasa dışı hale getirildiğine ve kriminalize edildiğine dikkat çekmişti.

SÜREÇ CHP'NİN TEKLİFİYLE BAŞLADI

Anayasa değişikliğine giden bu süreç ise 4 Ekim’de CHP üç maddeden oluşan Kanun Teklifini Meclis Başkanlığına sunmasıyla başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan önce yasal değişikliğe ihtiyaç olmadığını söyleyip, ardından “Gelin çözümü Anayasa düzeyinde sağlayalım” açıklaması yaptı.

AK Parti, MHP, BBP ve Saadet Partisi Anayasa değişikliği teklifini 9 Aralık tarihinde sundu. Teklifi sunan AK Parti Grup Başkan Vekili Özlem Zengin, CHP’nin başörtüsü ile ilgili kanun teklifini eleştirirken, “Sadece kendi mahallelerinde siyaset yapmak yetmiyor. Tereciye tere satıyorlar” açıklaması yaptı.

336 imzayla Anayasa Komisyonuna gönderilen Anayasa değişiklik teklifinin doğrudan mecliste kabul edilmesi için 400 milletvekilinin oyu gerekiyor. 360 ila 400 arası milletvekilinin oyu ile ise teklif referanduma götürülebiliyor. 400 ve daha fazla milletvekili kabul oyu verse dahi Cumhurbaşkanı teklifi halk oylamasına sunabiliyor.

 

Sıradaki Haber İçin Sürükleyin