Basın Konseyi'nden Cumhurbaşkanı Gül'e çağrı!

Basın Konseyi, Cumhurbaşkanlığı'nın onayına sunulan internet yasasının engellenmesi için Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'e mektup gönderdi.

Google Haberlere Abone ol
Basın Konseyi'nden Cumhurbaşkanı Gül'e çağrı!

Basın Konseyi adına, Başkan Pınar Türenç imzasıyla yazılan mektupta,  Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi normlarına göre antidemokratik hükümler içeren yasanın, basın ve ifade özgürlüğünü tümüyle ortadan kaldıracağı vurgulandı.Basın Konseyi'nin mektubunda dikkat çekilen noktalar özetle şöyledir: "Hiç şüphesiz, internet aracılığıyla gerçekleştirilebilecek çeşitli hak ihlallerini önlemek ve bu haklı amaca yönelik düzenlemeler yapmak, Hükümetin bir hakkı ve hatta görevidir. Ne var ki, ilgili meslek kuruluşlarının, diğer sivil toplum örgütlerinin ve akademisyenlerin görüşleri hiçbir şekilde dikkate alınmaksızın onayınıza sunulan değişiklikler, konuya dair uluslararası standartları ihlal ederek zaten sorunlu olduğu AİHM tarafından tespit edilen mevcut rejimi daha da antidemokratik biçime büründürecektir.Durum böyle iken ve AİHM’in 2012 tarihli kararı ile Avrupa Birliği’nin ilerleme raporunda, Türkiye’de uygulanan internet yasaklarına ilişkin eleştiriler karşısında, getirilmek istenilen yeni düzenlemelerin kabulü mümkün değildir.Bilhassa, idari bir makam olan Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı’na (TİB), yargısal karar olmaksızın, “internete erişimin engellenmesi yetkisinin verilmesi”, hem kuvvetler ayrılığı gibi temel bir demokratik ve Anayasal prensibe hem de insan hakları hukukuna aykırıdır. Neticede, Kanun onaylanırsa, TİB,yasamaya ve yargıya ait olması gereken birtakım yetkiler kullanabilen, ayrıca geniş yürütme yetkileriyle donatılmış; istihbarat servisi işlevi de gören, gerekçesiz (ve dolayısıyla keyfi kararlar) alabilen, kararlarına karşı da herhangi bir etkili başvuru yolu öngörülmeyen bir kurum olacaktır.Bu bakımdan, öngörülen değişiklikler, gerek Türkiye’de gerekse Dünya’da ciddi tepki doğurmuştur.Avrupa Komisyonu Genişlemeden Sorumlu üyesi Štefan Füle’nin, Avrupa Parlamentosu Başkanı Martin Schulz’un, AB Komisyonu Sözcüsü Peter Stano’nun, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı  Basın Özgürlüğü Temsilcisi Miyatoviç’ın, ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Jen Psaki’nin beyanatları; Gazetecileri Koruma Komitesi (CPJ), İnsan Hakları İzleme Örgütü (HRW), Sınır Tanımayan Gazeteciler Örgütü (RSF) ve Uluslararası Af Örgütü (AI) yetkilileri tarafından konuya dair yöneltilen eleştiriler, bunun örnekleridir.Takdirinize sunulan antidemokratik ve hukuk devleti gerekliliklerine aykırı kanun değişikliklerini onaylamamak suretiyle, Türkiye’mizin insan haklarına saygılı bir Devlet olduğunu teyit edeceğinize ve uluslararası arenadaki prestij kaybımıza engel olacağınıza dair inancımız ve güvenimiz tamdır. Durumu bilgilerinize saygılarımızla arz ederiz." © MEDYATAVA


Sıradaki Haber İçin Sürükleyin