2 bin 354 TL hesaplara yatmaya başladı. Bakan Derya Yanık açıklamıştı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık'tan dün bir açıklama gelmişti ve 2 bin 354 liranın hesaplara yatacağı açıklanmıştı. Toplam 1 milyar 278 milyon TL evde bakım yardımını bugünden itibaren hesaplara geçmeye başladı.

Google Haberlere Abone ol
2 bin 354 TL hesaplara yatmaya başladı. Bakan Derya Yanık açıklamıştı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık dün yaptığı açıklamada, bakıma ihtiyacı olan ağır engelli vatandaşlar ve aileleri için toplam 1 milyar 278 milyon TL evde bakım yardımını yarından itibaren hesaplara yatırmaya başlayacaklarını açıklamıştı.

Bakan Derya Yanık, yaptığı yazılı açıklamada, engelli bireylerin öncelikle aile yanında desteklenmeleri düşüncesiyle başlatılan evde bakım yardımı ile bakıma ihtiyaç duyan ağır engelli yakını olan ve bakımını üstlendiği için çalışamayan vatandaşların desteklendiğini hatırlattı.

Engelli vatandaşlara yönelik politikaları aile odaklı sosyal hizmet vizyonu doğrultusunda gerçekleştirdiklerinin belirten Yanık, "Bakanlık olarak engelli bireylere yönelik bakım hizmetlerimizi Bütünleşik Bakım Modeli kapsamında gerçekleştiriyoruz. Aileleri yanında kalan engellilere gündüz bakım hizmeti, evde bakım yardımı gibi hizmet modelleriyle destek oluyoruz" dedi.

Bakıma muhtaç engelli yakınının bakımını üstlenen hak sahibi başına aylık 2 bin 354 TL ödeme yapıldığını hatırlatan Bakan Yanık, "Bakıma ihtiyacı olan ağır engelli vatandaşlar ve ailelerine ekonomik destek sağlamak amacıyla bu ay toplam 1 milyar 278 milyon TL evde bakım yardımını yarından itibaren hesaplara yatırmaya başlıyoruz. Bu ay 543 bin vatandaşımız evde bakım yardımından yararlanacak. Yarın başlayacak ödemeler 20 Mayıs'ta tamamlanacak. Ödemelerin tüm engelli vatandaşlarımıza hayırlı olmasını dilerim" dedi. 

Hak sahiplerinin maaşları bugünden itibaren hesaplara yatmaya başladı. 

Bakım türleri ve ücret ödeme şekilleri nelerdir? Resmi Gazete'de şöyle açıklanıyor

MADDE 12 –  (Değişik:RG-23/10/2007-26679)

(1) Bakım türleri aşağıda belirtildiği şekildedir.

a) Bakım hizmetlerinin Genel Müdürlüğe bağlı bakım ve rehabilitasyon merkezlerinde verilmesi: Bakıma muhtaç engellinin veya yasal temsilcisinin talep etmesi ve kapasitenin uygun olması hâlinde, bakım hizmetleri Genel Müdürlüğe bağlı bakım ve rehabilitasyon merkezlerinden alınabilir.

b) (Değişik:RG-21/10/2010-27736) Bakım hizmetlerinin Genel Müdürlüğün izni ile açılmış olan diğer resmî kurum ve kuruluşlara ait bakım merkezlerinde verilmesi: Bakıma muhtaç engellinin veya yasal temsilcisinin talep etmesi ve merkezin kabul etmesi hâlinde, bakım hizmeti Genel Müdürlüğün izni ile açılmış olan diğer resmî kurum ve kuruluşlara ait bakım merkezlerinden alınabilir. Bu durumda bakıma muhtaç engellilere sunulan bakım hizmeti ücreti, söz konusu merkeze il müdürlüğü tarafından aylık olarak ödenir.

c) Bakım hizmetlerinin Genel Müdürlüğün izni ile açılmış olan özel bakım merkezlerinde verilmesi: Bakıma muhtaç engellinin veya yasal temsilcisinin talep etmesi ve özel bakım merkezinin kabul etmesi hâlinde, bakım hizmeti Genel Müdürlüğün izni ile açılmış olan özel bakım merkezlerinden alınabilir. Bu durumda bakıma muhtaç engellilere sunulan bakım hizmeti karşılığında, bakım ücreti merkeze il müdürlüğü tarafından aylık olarak ödenir.

ç) (Değişik:RG-21/10/2010-27736) Bakım hizmetlerinin bakıma muhtaç engellinin akrabası veya bakıcı personel tarafından ikametgâhında verilmesi: Bakıma muhtaç engellinin veya yasal temsilcisinin talep etmesi hâlinde, bakım hizmeti Genel Müdürlüğün denetim ve rehberliğinde bakıma muhtaç engellinin akrabası veya bakıcı personel tarafından bakıma muhtaç engellinin veya akrabasının ikametgâhında verilebilir. Bu durumda bakıma muhtaç engellilere sunulan bakım hizmeti ücreti, bakıma muhtaç engellinin akrabasına veya bakıcı personeli istihdam eden bakım merkezine il müdürlüğü tarafından aylık olarak ödenir.

Bakım ücretleri

MADDE 13 – (1) Bakıma muhtaç engellilere verilecek bakım hizmeti karşılığında ödenecek ücret tutarları aşağıda belirtilmiştir.

a) Yatılı bakım merkezlerinden, günde yirmidört saat süreyle bakım hizmeti alan bakıma muhtaç engelliler için iki aylık net asgari ücret tutarında,
b) Gündüzlü bakım merkezlerinden, günde sekiz saat süreyle tam gün hizmet alan bakıma muhtaç engelliler için bir aylık net asgari ücret tutarında,
c) Gündüzlü bakım merkezlerinden, günde dört saat süreyle yarım gün bakım hizmeti alan bakıma muhtaç engelliler için bir aylık net asgari ücretin yarısı tutarında,
ç) (Değişik:RG-23/10/2007-26679) Gündüzlü veya yatılı bakım merkezlerinde istihdam edilen bakıcı personel tarafından bakıma muhtaç engellinin ikametgâhında günde üç saat süreyle hizmet alan bakıma muhtaç engelliler için bakım merkezine bir aylık net asgari ücret tutarında,,

d) Akrabaları tarafından günde yirmidört saat süreyle bakılan bakıma muhtaç engelliler için bir aylık net asgari ücret tutarında,
ödeme yapılır.

(2) Birinci fıkranın (a) ve (d) bentlerinde belirtilen hizmetlerin, tatil günleri dâhil haftanın yedi günü verilmesi esastır. Aynı fıkranın (b), (c) ve (ç) bentlerinde belirtilen hizmetlerin haftanın altı günü, dini ve millî bayramlar hariç olmak üzere verilmesi esastır.

(3) (Değişik:RG-23/10/2007-26679)  Birinci fıkranın (ç) bendine göre bakıcı personel bir günde en çok üç bakıma muhtaç engelliye hizmet verebilir. Ancak, bir bakıcı personelin haftalık toplam çalışma süresi, yıllık fazla çalışma süresi dâhilinde yaptırılacak fazla çalışmalar hariç, 4857 sayılı İş Kanunun 63 üncü maddesinde belirtilen çalışma süresini geçemez ve bakım hizmetleri ücretlerinin ödenmesinde, haftalık çalışma sürelerine uyulup uyulmadığı takip edilir. Bakıcı personele fazla çalışma yaptırılmasından dolayı Kurum tarafından ilave bakım ücreti ödenmez. Bir akraba, (d) bendi kapsamında bakıma muhtaç bir engelliye veya bakmakla yükümlü olunan bireyler tanımındaki aynı evde yaşayan bakıma muhtaç iki engelliye bakım hizmeti verebilir.

Sıradaki Haber İçin Sürükleyin