İş arayanlara müjde! Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü personel alımına başladı. KPSS şartı aranmaksızın yüksek maaş ile çalışacak en az lise mezunu personel alımı yapılacak. Son başvuru tarihi belli oldu. İşte detaylar

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü’ne personel alımı yapılacak. En az lise mezunu personel alımında başvurular 26 Aralık tarihinde başlayacak. Kadın erkek kamu personel alımı 2022 detayları haberimizde..

Google Haberlere Abone ol
İş arayanlara müjde! Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü personel alımına başladı. KPSS şartı aranmaksızın yüksek maaş ile çalışacak en az lise mezunu personel alımı yapılacak. Son başvuru tarihi belli oldu. İşte detaylar - Resim: 1

KPSS taban puan şartı olmadan kamu personel alımı yapılacağı duyuruldu. Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün merkez ve taşra teşkilatlarına güvenlik görevlisi alımı yapılacak. Başvurular lise ve ön lisans adayları arasından yapılacak.

KADRO DAĞILIMI

Ön lisans mezunu: 37 personel

Lise mezunu: 22 personel

BAŞVURU ŞARTLARI

1) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin (1), (4), (5), (6) ve (7) numaralı alt bentlerinde yer alan şartları taşımak.

2) Başvuru yapılacak unvan ile aynı unvanda Kamu kurum ve kuruluşlarında sözleşmeli olarak çalışmıyor olmak.

3) Kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına mahkûm olmamak.

4) Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine, özel hayata ve hayatın gizli alanına ve cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar ile uyuşturucu veya uyarıcı madde suçları, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık ve fuhuş suçlarından mahkûm olmamak.

5) Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine, özel hayata ve hayatın gizli alanına, cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar ile uyuşturucu veya uyarıcı madde suçlarından dolayı hakkında devam etmekte olan bir soruşturma veya kovuşturma bulunmamak.

6) Lise mezunları için 2022 KPSS’de P94 puan türünden, ön lisans mezunları için 2022 KPSS’de P93 puan türünden geçerli bir puan almak.

7) Son başvuru tarihi itibarıyla geçerlilik süresi dolmamış özel güvenlik görevlisi kimlik kartına sahip olmak.

8) İlanda belirtilen son başvuru tarihi itibarıyla 18 yaşını doldurmuş ve 31 yaşından gün almamış olmak.

9) Gece ve gündüz, iç ve dış mekânda vardiyalı sistemde çalışmaya engel durumu olmamak,

10) Erkeklerde 175 cm, kadınlarda 165 cm’den kısa olmamak. Adayın boy uzunluğunun santimetre cinsinden son iki rakamı ile kilosu arasındaki fark 13’ten fazla olmamalıdır. (Örneğin; 180 cm boyunda olan bir adayın kilosunun 80+13=93 kg’dan fazla olmaması gerekmektedir. Adayın kilosu, boyunun son iki rakamından çıkarıldığında aradaki fark 17 kg’dan fazla olmamalıdır. (Örneğin; 180 cm boyunda olan bir adayın kilosunun 80-17=63’ten az olmaması gerekmektedir.)

11) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı ve bedensel engeli bulunmamak.