Medyatavamedyatava@medyatava.com Medyatava 0212 243 07 10 (3 hat)

RTÜK, REYTİNG YÖNETMELİĞİ HAZIRLADI

Reyting ölçümünün daha güvenilir yapılması için harekete geçen RTÜK, Reyting Yönetmeliği Taslağı’nı hazırladı. Taslağa göre hane gizliliği esas olacak.

01.02.2012 00:00:00

TV ölçüm sistemindeki deneklerin deşifre olduğu ve manipülasyon yapıldığı iddiaları sonucunda durdurulan reyting ölçümlerinin ardından RTÜK, Reyting Yönetmeliği Taslağı’nı hazırladı. RTÜK’ün reklamverenlerin son zamanlarda yaşadığı kaosu ortadan kaldırabilmek amacıyla hazırladığı “Yayın Hizmetlerinin İzlenme ve Dinlenme Ölçümlerinin Yapılmasına ve Denetlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik Taslağında” özetle şu hükümler yer alıyor:

Rekabetin sağlanması amacıyla ölçüm kuruluşu tarafından potansiyel sağlayıcılar arasından yapılacak seçimin veya ihalenin şeffaf olması esastır.

Yetki belgesi şartı

Ölçüm kuruluşu, izlenme ve dinlenme ölçüm hizmetini sağlamak için üst kuruldan “izlenme ve dinlenme ölçüm yetki belgesi” almak zorundadır. Sendika ve belediyeler, bu yönetmelik kapsamında izlenme ve dinlenme ölçüm hizmeti yapamazlar. Ölçüm kuruluşu, ölçüm hizmetlerini kamusal sorumluluk anlayışı çerçevesinde gerçekleştirir.

Ölçüm kuruluşu yargı kararları saklı kalmak kaydıyla ölçüm hizmeti süresince veri tabanı örneklemi, panel hanelerine ilişkin isim ve iletişim bilgilerinin gizliliğini sağlamakla yükümlüdür.

Paneldeki haneler, sistemde en fazla 5 yıl kalacak şekilde her yıl yüzde 20 oranında yenilenir. Ölçüm verileri, ölçüm kuruluşunca en az 5 yıl saklanmak zorundadır.

Denetim çalışmaları Üst Kurul adına daire başkanlığında görevli personel vasıtasıyla yürütülür. Denetim makul sürede tamamlanmalıdır. Yetki belgesi almadan izleme ve dinleme faaliyetinde bulunanların faaliyetleri durdurulur, uyarılır. Tekrarı halinde 600 bin TL para cezası uygulanır.

(Habertürk)---
Anahtar Kelimeler:
Aynı Kategoriden:
Medyatava Düsturu
Büyük kurumlarda çıkan RİVAYETLERDEN söz ediyorum. Bilmem kimin başına ne geldiğine dair bir rivayet yayılır; daha da kötüsü günler, haftalar, aylar önce duyduğun bir şeyin doğru olduğunu öğrenirsin. "Yirmi yılını o kuruma vermiş olan Joe Baba işten çıkarılacakmış, ya da hepimizi işten çıkaracaklarmış" gibi, her zaman da doğru çıkar. Charles Bukowski
Sıradan Delilik Öyküleri